Česky   English

Kurz sanskrtu

Sanskrt pro úplné začátečníky – lektorka PhDr. Miloslava Jebavá

  • 22. 2. - 7. 6. 2017
  • každou středu od 18:15 do 19:45 hodin
  • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
  • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Studium sanskrtu, tj. dle védské tradice jazyk těch, kteří „stolovali s bohy“.

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem v jarním pololetí bude naučit se číst a psát písmo dévanágarí, kterým jsou psané všechny svaté indické texty, s tím souvisí i ligatury (tj. spojování znaků písma), z nichž se naučíme některé nejběžnější. Vysvětlíme si některé nejdůležitější pojmy z indické filosofie (brahma, átmá, dharma, karma, mokša) a základy odvozování slov od slovesných kořenů. Naučíme se časovat slovesa v přítomném čase, skloňovat podstatná jména mužského rodu a-kmenů, i-kmeny, u-kmenů a neuter u-kmenů a některá nejběžnější pravidla hláskové asimilace, tzv. sandhi. Souběžně si přeložíme a vysvětlíme některé gramaticky jednodušší mantry a snadnější verše z Bhagavadgíty.

Texty z učebnice budou doplněny dalšími vlastními výukovými materiály od lektorky.

Kurz sanskrtu je součástí víceletého cyklu, který bude pokračovat navazujícími kurzy v dalších semestrech.

Konečným cílem výuky sanskrtu je dosáhnout samostatnosti ve čtení a ve správné interpretaci nejvyšších svatých indických textů a jógové filosofie

Učebnice: Dušan Zbavitel a Jaroslav Strnad, 2012 (případně I. vydání z roku 2006), Učebnice sanskrtu, vydalo nakladatelství Karolinum, Praha, ISBN 978-80-246-1200-3.

Obrázek bez popisku

Učebnice není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

3.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1056 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7