Česky   English

Kurzy angličtiny

Angličtina pro mírně pokročilé – lektorka Mgr. Milena Lásková

 • 13. 2. - 19. 6. 2017 (kromě 17. 4., 1. 5., 8. 5. 2017) Obrázek bez popisku
 • každé pondělí od 16:15 do 17:45 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč/1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Budete zpočátku oprašovat získané zkušenosti a dovednosti z předcházejících setkání s anglickým jazykem.

Budete komunikovat přiměřeně správně o předvídatelných tématech a udržovat rytmus řeči během společenské konverzace.

Naučíte se používat náhradní obraty, vyžaduje-li to situace, umět se opravit a přeformulovat svá sdělení, zapojit se do hovoru a budete mít dostatek jazykového citu, abyste poznal/a, kdy nastal vhodný okamžik do hovoru vstoupit.

Naučíte se požádat mluvčího o zopakování nebo přeformulování výpovědi, kterou jste nezachytil/a.

Mezi účastníky se naučíte vyměňovat vlastní zkušenosti o Vámi známých tématech, skutečnostech a zájmech.

Porozumíte spisovně pronášeným myšlenkám.

Naučíte se číst s porozuměním nekomplikované texty se známou slovní zásobou z oblastí svých zájmů, vyhledat hlavní myšlenku v neznámém textu nebo v novinovém článku, popsat písemně i ústně svými slovy své zájmy, dojmy, plány a dokážete je zdůvodnit. Také napsat krátkou instruktáž nebo postup práce.

Kurz je pokračování Anglického jazyka pro mírně pokročilé z 1. pololetí. Noví účastníci vyplní rozřazovací test (bude Vám zaslán e-mailem) na základě, kterého lektor zjistí, jestli je kurz pro účastníka vhodný.

Obdržíte materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Angličtina pro falešné začátečníky – lektorka Mgr. Milena Lásková

 • 22. 2. - 7. 6. 2017
 • každou středu od 16:30 do 18:00 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Na kurzu se naučíte porozumět větám a výrazům, které často používáte, a bezprostředně se Vás týkají. Naučíte se požádat o zopakování nebo přeformulování výpovědi, kterou jste nezachytili.

Nacvičíte, jak efektivně, zpočátku jednoduše, komunikovat s ostatními, jak se ptát, jak iniciovat dialog a vyměňovat si zkušenosti nebo informace.

Po absolvování kurzu dovedete popsat vlastní rodinu, své zaměstnání a své naléhavé potřeby. Dokážete vést krátkou společenskou konverzaci, číst krátké jednoduché texty, vyhledat v jednoduchých textech požadované informace, vyplnit formulář, zformulovat e-mail,  sms zprávu  nebo text na pohlednici.

Obdržíte materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Angličtina - konverzace – lektorka Mgr. Milena Lásková

 • 21. 2. - 6. 6. 2017
 • každé úterý od 18:15 do 19:45 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Účastník konverzace musí zvládat základní gramatická pravidla před nástupem do kurzu.

Během 16 lekcí si zájemce rozšíří nejen slovní zásobu a pohotovost řeči, ale rovněž si osvojí různé řečové a situační strategie.

Čeká nás konverzace na nabízená témata, povídání o nich, o aktuálních problémech, stejně tak vyslechnutí různých názorů a reakce na ně, přímé jednání s různými typy lidí v práci, na úřadech...

A jak na to? Když na nic takového nejsme ze školy připraveni?

Tento kurz vám umožní získat některé dovednosti, které vám pomohou zvýšit vaši úroveň angličtiny.

Obdržíte materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Angličtina - konverzace – lektorka Ing. Zdenka Přívarová

 • 21. 2. - 6. 6. 2017
 • každé úterý od 08:00 do 09:30 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Účastníci kurzu by měli znát základní gramatická pravidla, orientovat se ve slovesných časech.

V tomto kurzu se zábavnou formou naučíte samostatně mluvit, klást otázky, odpovídat a vyprávět o různých situacích ostatním.

Pokud vám mluvené slovo a samostatný projev dosud dělal problémy, v tomto kurzu si nacvičíte to, z čeho jste měli doposud obavy a to zábavnou formou a beze stresů.

V průběhu kurzu probereme důležitá témata ze života a nevyhneme se i aktuálnímu světovému dění, kde budete vyjadřovat svůj názor.

Účastníci obdrží materiály připravené lektorem ve formě fotokopií.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Anglický jazyk pro středně pokročilé – lektorka Ing. Zdenka Přívarová

 • 23. 2. - 15. 6. 2017 (kromě 13. 4. 2017)
 • každý čtvrtek od 09:00 do 10:30 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

Výuku postavíme na Vašich již získaných dovednostech z předcházejících kurzů. Budeme nacvičovat, jak jednoduše komunikovat s ostatními. Důraz budeme klást na tvoření otázek v angličtině, na jejich správné pochopení a správné odpovědi.

Každou hodinu budete poslouchat mluvené slovo rodilých mluvčích. Naučíte se reprodukovat to, co slyšíte a osvojíte si tuto důležitou část studia angličtiny. Naučíte se rovněž reprodukovat to, co slyšíte a vyprávět o dané situaci.

Budeme rozšiřovat slovní zásobu týkající se situací běžného života.

Zvládneme další gramatické jevy a naučíme se je používat při konverzaci.

V každé hodině budeme dbát na správnou výslovnost a pravopis anglických slovíček.

Noví účastníci vyplní rozřazovací test (bude Vám zaslán e-mailem) na základě, kterého lektor zjistí, jestli je kurz pro účastníka vhodný.

Učebnice: Time to talk 1, autoři Tomáš Gráf a Sarah Peters, výrobce Polyglot spol. s r.o.

Obrázek bez popisku

Učebnice není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

Anglický jazyk pro začátečníky – lektorka Ing. Zdenka Přívarová

 • 23. 2. - 15. 6. 2017 (kromě 13. 4. 2017)
 • každý čtvrtek od 10:45 do 12:15 hodin
 • cena za 16 lekcí: 2 560 Kč (160 Kč / 1,5 hod.)
 • výuka probíhá v budově základní školy na Strossmayerově náměstí 4, Praha 7

V lekcích se seznámíte se základy anglického jazyka a s jeho výslovností. Osvojíte si základní jednoduché konverzační obraty. Naučíte se správně vyslovovat, napsat a přečíst jednoduchý anglický text.

Naučíte se tvořit základní jednoduché věty o sobě, své rodině a o svém životě a ptát se na totéž.

Každou hodinu budete poslouchat mluvené slovo rodilých mluvčích. Naučíte se reprodukovat to, co slyšíte a osvojíte si tuto důležitou část studia angličtiny.

Naučíte se rovněž reprodukovat to, co slyšíte a vyprávět o dané situaci.

Budeme rozšiřovat slovní zásobu týkající se situací běžného života.

Zvládneme jednoduché gramatické jevy a naučíme se je používat při konverzaci.

V každé hodině budeme dbát na správnou výslovnost a pravopis anglických slovíček.

Po absolvování kurzu budete umět popsat svoji rodinu, koníčky a zeptat se na to, co právě potřebujete. Budete umět číst krátké jednoduché věty, vyplnit formulář, napsat krátký email, textovou zprávu nebo text na pohlednici.

Učebnice: Time to talk 1, autoři Tomáš Gráf a Sarah Peters, výrobce Polyglot spol. s r.o.

Učebnice není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570 / 220 144 239 nebo prostřednictvím e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz. Informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

U přihlášení prosím uveďte jméno, příjmení, tel. kontakt a adresu.

Platební údaje:

Každému účastníkovi kurzu bude přidělen variabilní symbol. Úhradu kurzovného lze provést bankovním převodem na č. ú.: 123-2000870339/0800 (do "poznámky" prosím uveďte své příjmení, popřípadě příjmení účastníka kurzu a VS) nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 7, přízemí, dv. č. 86/13, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 v úředních hodinách viz níže.

Pondělí a středa

8.00–11.30

12.30–17.30

Úterý a čtvrtek

8.00–11.30

12.30–14.00

Pátek

8.00–11.30

zavřeno

3.11.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1091 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7