Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Hřiště v Jateční ulici dostalo nový písek

Hřiště v Jateční ulici dostalo nový písek, Praha 7 prověří písek na hřištích v celé oblasti

Sdružení Arnika vydalo ve středu 5. října zprávu ohledně výskytu těžkých kovů na dětských pískovištích. Výsledky měření ukazují, že většina testovaných těžkých kovů byla pod limitem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví. Výjimku tvořilo pouze kadmium, kde byly zvýšené hodnoty naměřeny po celé Praze a také na hřišti v ul. Jateční v Holešovicích. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ) nechal na hřišti okamžitě vyměnit písek, který se zde nadále bude měnit dvakrát častěji, než je obvyklé. Radnice prověří také ostatní hřiště na svém území.

Sdružení Arnika v minulých měsících testovalo písek na devíti pražských hřištích v šesti městských částech. Odebrané vzorky v laboratořích vykázaly nadlimitní množství kadmia. V Praze 7 bylo testováno dětské hřiště v ul. Jateční.

Radnice městské části zareagovala okamžitou výměnou písku na pískovišti a následně i na celé ploše hřiště. Starosta se poradil s odborníky a nechá prověřit i ostatní hřiště.

„Písek je znečištěn od automobilové dopravy v naší městské části. Písek na dotčeném hřišti je již vyměněn. Nyní postupně prověříme i ostatní hřiště. Pokud zjistíme nadlimitní výskyt, budeme měnit písek tak často, aby byl v pořádku,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský a dodal: „Oslovíme také vysoké školy, zda by si monitoring našich hřišť a potřebná opatření nevybral nějaký výzkumný tým za své téma. I v jiných oblastech totiž spolupracujeme s vysokými školami.“

Zdroj znečištění potvrzuje také vyjádření Karolíny Brabcové ze sdružení Arnika, vedoucí projektu S čím si v Praze hrajeme:

"Je zřejmé, že nejčastější příčinou kontaminace je znečištění způsobované hustým automobilovým provozem, případně průmyslovým zdrojem typu spalovny či teplárny. Zatížení těžkými kovy je plošné, nedá se říci, že by se periferie a centrum nějak výrazně lišily. Je to dáno tím, že těžké kovy, jako je kadmium, migrují vzduchem na velké vzdálenosti." Řešením je podle Karolíny Brabcové preference veřejné dopravy před automobilovou.

Praha 7 má ve své správě 8 dětských hřišť. Písek je zde v současnosti obměňován jednou ročně. Namátkové hygienické kontroly pískovišť dosud neprokázaly žádné závady.

Obrázek bez popisku

Obrázek bez popisku

10.10.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 752 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7