Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Praha prověřila protipovodňovou ochranu Holešovic

Městskou část Praha 7 obsadily v sobotu 24. 9. 2016 složky Integrovaného záchranného systému a další organizace, aby se zde zúčastnily cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy Holešovice 2016. Praha cvičením prověřila koordinaci všech složek, které se podílejí na stavbě protipovodňových opatření, a také, zda jsou schopny při stavbě dodržet dané časové lhůty.

Cvičení Holešovice 2016 se uskutečnilo na levém břehu Vltavy od Hlávkova mostu po budovu LightHouse u Libeňského mostu. Jde o etapu 0004 Holešovice, Stromovka, která patří k nejdelším v Praze. Její vybudování bylo dokončeno v roce 2005 za celkovou částku 691 milionů korun, přičemž celá její délka činí 2538,9 metrů. V rámci cvičení se postavilo v pěti úsecích celkem 1 171,8 metrů protipovodňových zábran. Podílelo se na něm 350 osob a náklady se pohybovaly okolo 1 100 000 Kč. Rozsahem jde o cvičení, při němž byla realizována výstavba nejdelšího souvislého úseku mobilních protipovodňových hrazení za posledních deset let.

Celková délka všech protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení) na území hlavního města Prahy je po dokončení všech etap cca 19,255 km, z toho mobilní opatření 6,795 km. Pod všemi protipovodňovými opatřeními jsou vybudovány vodotěsné železobetonové, štětovnicové či jílocementové stěny do hloubky nepropustného podloží, v některých místech až 12 metrů hluboké. Protipovodňová opatření hl. m. Prahy jsou zařazena do 2., 3. a 4. kategorie vodních děl. Je na nich pravidelně prováděn technickobezpečnostní dohled a jejich funkčnost je každoročně prověřována cvičeními výstavby protipovodňových opatření v jednotlivých etapách. Celkové náklady na výstavbu protipovodňových opatření hlavního města Prahy přesáhly 3 miliardy Kč.

Kompletní protipovodňová opatření se naposledy stavěla při povodních v roce 2013 a i přes některé technické nedostatky dokázala ochránit soukromý i obecní majetek v řádech milionů korun.

  Obrázek bez popiskuObrázek bez popisku

Obrázek bez popisku

10.10.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 694 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7