Česky   English

Cvičení Holešovice 2016

Městskou část Praha 7 obsadily v sobotu 24. 9. 2016 složky Integrovaného záchranného systému a další organizace, aby se zde zúčastnily cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy Holešovice 2016.

Praha cvičením prověřila koordinaci všech složek, které se podílejí na stavbě protipovodňových opatření, a také, zda jsou schopny při stavbě dodržet dané časové lhůty. Cvičení Holešovice 2016 se uskutečnilo na levém břehu Vltavy od Hlávkova mostu po budovu LightHouse u Libeňského mostu. Jde o etapu 0004 Holešovice, Stromovka, která patří k nejdelším v Praze. Její vybudování bylo dokončeno v roce 2005 za celkovou částku 691 milionů korun, přičemž celá její délka činí 2538,9 metrů. V rámci cvičení se postavilo v pěti úsecích celkem 1 171,8 metrů protipovodňových zábran. Podílelo se na něm 350 osob a náklady se pohybovaly okolo 1 100 000 Kč. Rozsahem jde o cvičení, při němž byla realizována výstavba nejdelšího souvislého úseku mobilních protipovodňových hrazení za posledních deset let. Celková délka všech protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení) na území hlavního města Prahy je po dokončení všech etap cca 19,255 km, z toho mobilní opatření 6,795 km. Pod všemi protipovodňovými opatřeními jsou vybudovány vodotěsné železobetonové, štětovnicové či jílocementové stěny do hloubky nepropustného podloží, v některých místech až 12 metrů hluboké. Protipovodňová opatření hl. m. Prahy jsou zařazena do 2., 3. a 4. kategorie vodních děl. Je na nich pravidelně prováděn technickobezpečnostní dohled a jejich funkčnost je každoročně prověřována cvičeními výstavby protipovodňových opatření v jednotlivých etapách.

Celkové náklady na výstavbu protipovodňových opatření hlavního města Prahy přesáhly 3 miliardy Kč. Kompletní protipovodňová opatření se naposledy stavěla při povodních v roce 2013 a i přes některé technické nedostatky dokázala ochránit soukromý i obecní majetek v řádech milionů korun.

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku

04.10.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1034 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7