Česky   English
O Praze 7 > Úvodní strana > Aktuality

Co přinese Zóna 30 v Praze 7?

Městská část Praha 7 plánuje od příštího roku zavést na Letné zónu se sníženou maximální povolenou rychlostí aut na 30 km/h. Do zóny by měla být zahrnuta převážná většina komunikací od ulice Bubenská směrem na Letnou. Vyjmuty z ní budou hlavní komunikace, jako jsou ulice Veletržní, Milady Horákové a Korunovační. Co toto opatření přinese řidičům a chodcům v Praze 7?

 

Proč v Praze 7 zavádět Zónu 30?

 

Prvořadým a hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti.

 

·    Brzdná dráha při rychlosti 30 km/h je výrazně nižší než u 50 km/h => Při 30 km/h zastavíte vozidlo tam, kde při 50 km/h ještě ani nestihnete brzdit!

·    Následky nehod jsou u snížené rychlosti výrazně méně závažné => riziko smrti chodce je při kolizi v rychlosti 50 km/h cca 80%, při 30 km/h cca 10%

 

porovnání.jpg

 

Zavádění Zóny 30 však neznamená, že by současná dopravní situace v Praze 7 byla nebezpečná nebo že by tím radnice reagovala na vysokou nehodovost. Zóna 30 znamená snížení rychlosti tam, kde to řidiči příliš nepocítí.  Za tuto cenu přináší výrazné zvýšení pocitu bezpečí, komfortu a pohodlí v obytných čtvrtích, především pak pro děti seniory a hůře pohyblivé osoby.

 

Další důvody zavedení Zóny 30

·    Zvýšení přehlednosti křižovatek a přechodů pro chodce

·    Zlepšení celkové dopravní obslužnosti území – volnější a přímější pohyb v ulicích

·    Redukce počtu nadbytečných dopravních značek (přikázané směry jízdy či zákazy odbočení u křižovatek s dobře viditelnými zákazy vjezdu)

·    Návaznost na celoměstskou koncepci zvyšování bezpečnosti a zklidňování dopravy

·    Dobré zkušenosti z již zavedených zón v Praze 3, Praze 5, Praze 6 či Praze 8

 

Jak bude Zóna 30 v Praze 7 vypadat?

·    Automobilová doprava bude zklidněná, nikoli omezená

·    Návrh se týká pouze obytných oblastí, nikoli hlavních tahů Prahou 7, oblastmi nevedou průjezdné trasy, jsou cílem cesty místních obyvatel

 

mapka.jpg

 

·    Zóna bude vyznačena pomocí levných a rychlých úprav – vodorovná a svislá značení u vjezdu a výjezdu

·    Bezpečnost provozu v zóně budou na vybraných místech zvyšovat žluté montované polštáře a optické psychologické brzdy (vodorovně vyznačené pruhy na vozovce kolmé ke směru jízdy vozidel)

·    Bezpečnost přechodů pro chodce podpoří úpravy zajišťující dodržování zákonného požadavku neparkovat 5m před přechody (místy může být realizováno za pomoci pružných antiparkovacích sloupků)

·    Lokálně budou prováděny změny úpravy parkování

 

Projekt Zóna 30 v Praze 7 byl občanům představen na veřejném projednání dne 26. září 2016.

 

Záznam z projednání můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/user/MCPraha7?ob=0&feature=results_main

 

Prezentaci k projektu naleznete zde: Zóna 30 - prezentace.pdf

30.09.2016 - Martin Vokuš ; Přečteno: 2921 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7