Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Praha 7 vysílá do ulic „terénní psychiatry“

V Praze 7 začal působit terénní tým zaměřený na práci s duševně nemocnými lidmi, kteří žijí na ulici, nebo jim podobný osud reálně hrozí. Radnice chce touto cestou pomáhat osobám s psychiatrickou diagnózou zvládat běžné životní situace a nalézt možnost uplatnění ve společnosti.

Cílem projektu je zajistit odbornou pomoc osobám, které dlouhodobě nevycházejí z bytů nebo nejsou schopny z nejrůznějších důvodů navštívit ordinaci psychiatra, a lidem bez přístřeší.

"Řada lidí bez domova trpí dlouhodobě neléčenými psychiatrickými poruchami. Rádi bychom tímto způsobem přispěli k řešení jejich situace. Projekt má také preventivní charakter – pomůže zachytit klienty, kteří jsou v důsledku psychického onemocnění vážně ohrožení ztrátou bydlení. Včasným zapojením odborné péče a sociálních pracovníků lze takovým koncům zabránit,“ vysvětlila radní Prahy 7 Silvie Kratochvílová.

Praha 7 projekt realizuje ve spolupráci s organizací Fokus Praha, která se zaměřuje na komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách. Organizace Fokus sestavila terénní tým, ve kterém působí sociální pracovník, zdravotní psychiatrická sestra či klinický psycholog. Zajištěny jsou také konzultace s psychiatry. Tým vychází do terénu několikrát týdně, pravidelně je také k dispozici v zařízení Armády spásy.

„Lidé bez domova jsou sociální skupinou, ve které je zaznamenáván největší počet osob s psychiatrickou diagnózou, což je mimo jiné i závislost na alkoholu nebo návykových látkách.  Ta bývá často příčinou ztráty zaměstnání a nakonec i střechy nad hlavou. Včasná pomoc
může tyto lidi vrátit do plnohodnotného života,“
uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

Terénní pracovníci mají za úkol poskytovat osobám s duševním onemocněním sociální poradenství i praktickou pomoc při řešení běžných situací, jako je jednání s úřady, užívání medikace, hospodaření s penězi či zajištění zaměstnání a bydlení. Důležitou součástí práce s klienty bez domova je také emoční podpora a pomoc v oblasti vztahů. Psychiatrická sestra je schopna rozpoznat stav klienta a v úzké spolupráci s psychiatrem hledají odpovídající způsob pomoci.

Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, ale také za pomoci rodinných příslušníků či dalších blízkých osob, se terénní tým zaměřuje také na vyhledávání lidí, kterým ztráta domova teprve hrozí. Dle individuálních potřeb se je terénní pracovníci snaží dostat do péče klinických psychiatrů nebo dalších odborných organizací, pomáhají jim řešit bytovou situaci či sociální dávky a usilují o to, aby dokázali samostatně uspět v praktickém životě.

 „Náš projekt reaguje na nedostatek terénní psychiatrické péče. Zjištění duševní nemoci a zahájení léčby je přitom základem řešení mnoha problémů,“ uzavřela radní Silvie Kratochvílová.

Projekt je realizován za finanční podpory Hlavního města Prahy.   

05.09.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1125 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7