Česky   English
Volný čas > Senioři > Aktuální články

Jazykové kurzy pro seniory

JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY PRAHY 7

ZDARMA

Senioři z Prahy 7 mají možnost bezplatně navštěvovat jazykové kurzy anglického a italského jazyka, které začínají od ledna 2017.

Jazykové kurzy, které městská část pořádá,  jsou rozděleny níže.

Anglický jazyk - Domluvím se, ale lidé mi někdy nerozumí

 • lektor Mgr. Milena Lásková
 • úterý 10.01. – 28.03.2017 od 08:00 do 09:00 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Zopakujete si přítomný a minulý čas, každodenní rozhovory a přidáme plány do budoucna. Naučíme se, jak formulovat žádosti o informace, vyjadřovat komplimenty a pochvaly. Osvěžíte si, co počítáme a co nepočítáme, kolik je čeho, zformujeme nabídku, objednávku, budeme nakupovat, zkoušet, reklamovat zboží, cestovat dopravními prostředky.

Naučíme se řešit vzniklé jazykové problémy při rozhovorech s neznámými lidmi. Dále příčestí trpné a předpřítomný čas prostý a průběhový a jejich užití, frázová slovesa. A jak vyjadřovat sliby, požadavky, předvídatelné jevy a zvyky. 

Anglický jazyk - Začínám a chci se učit

 • lektor Mgr. Milena Lásková
 • středa 11.01. – 29.03.2017 od 07:50 do 08:50 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Nacvičíte si výslovnost, správné sestavení krátké věty, otázky, záporu, odpovědi, osobní zájmena. Poskytování prvních osobních informací, získávání jednoduchých informací od druhých.

Naučíme se vyjádřit, co umím nebo mohu udělat, základní zdvořilostní fráze, návrhy, nařízení, pobídky. Přítomný čas prostý a průběhový. Popis obrázku, zájmy, sport a každodenní činnosti s upřesněním (často/zřídkakdy/nikdy).

Témata: nakupování, barvy a čísla, oblečení, vlastnictví, práce a trávení volného času.

Anglický jazyk - Znám základy, ale nemluvím
 • lektor Mgr. Milena Lásková
 • středa 11.01. – 29.03.2017 od 09:00 do 10:00 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, velká zasedací místnost č. 227

Opakování základů z úrovně Začínáme a chci se učit, povídání o nejbližší rodině, co smím a co musím udělat, souhlas, nesouhlas.

Naučíme se minulý čas prostý a průběhový, vzpomínky na minulost, co se stalo včera, před mnoha lety, co se plánovalo, ale nestalo se. Fráze a frázová slovesa, nakupování v obchodě i přes internet. Nácvik pohotovosti při rozhovorech, stupňování přídavných jmen a příslovcí, popis osob. Pořádek slov ve větě s různými příslovci.

 

Italský jazyk pro mírně pokročilé
 • lektor Ing. Zdenka Přívarová
 • čtvrtek 12.01. – 30.03.2017 od 07:50 do 08:50 na ÚMČ Praha 7, 2. patro, malá zasedací místnost č. 225

Vaše budoucí znalosti postavíme na základech, které již máte a budeme je zdokonalovat.

Předpokládáme, že se umíte italsky představit a konverzovat na základní úrovni na běžná témata ze všedního života, jako je objednávání v restauraci, nakupování a objednání si pokoje v hotelu a podobně. Vše, co umíte, budeme neustále zdokonalovat a rozšiřovat.

Pokud jste si vědomi, že děláte chyby, vše lze napravit. Krok za krokem si osvojíte další gramatická pravidla a hlavně si rozšíříte slovní zásobu, abyste mohli hovořit o dalších událostech ze života.

Dozvíte se zajímavosti o Itálii, budete poslouchat rodilé mluvčí a budete se snažit jim porozumět a reprodukovat je.

K italštině neodmyslitelně patří italské písničky, které budeme poslouchat a překládat a tím si budeme zábavnou formou rozšiřovat další slovní zásobu.

Témata, o kterých se naučíte vyprávět:

 1. Moje osoba, rodina, koníčky a zájmy
 2. Návštěva restaurace, italská jídla, jídelníček
 3. Nakupování, přání a žádosti, omluva
 4. Ubytování v hotelu, vyjadřujeme spokojenost či nespokojenost
 5. Setkání s přáteli, gratulace, vyprávíme příběhy ze života
 6. Itálie a její krásná místa

 

Účastníci obdrží materiály připravené lektorkou ve formě fotokopií.

Kurzy jsou určené pouze pro seniory s trvalým bydlištěm v Praze 7.

Přihlášky a více informací na tel. č.: 605 004 570, nebo e-mailu: HorvathovaM@praha7.cz, informovat se můžete také osobně na Úřadu MČ Praha 7, dveře č. 207, 2. patro.

V případě závazného přihlášení, prosíme o Vaši adresu trvalého bydliště, jméno, příjmení a tel. kontakt.

Těšíme se na Vás.

- ; Přečteno: 1380 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7