Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

V Praze 7 se komunitní skupina pouští do boje s domácím násilím

V sedmé městské části zahájila svou činnost Komunitní skupina pro řešení případů domácího násilí. Jedná se o zcela unikátní projekt. Jeho cílem je zvýšit informovanost o dané problematice u široké veřejnosti, zaměřit se na prevenci a propojit odborníky s ohroženými osobami či lidmi, kteří s těmito osobami přicházejí do kontaktu.

Komunitní skupina pro řešení případů domácího násilí (KOS) vznikla v Praze 7 v polovině června. Koordinace její činnosti se ujali odborníci z centra LOCIKA, které pomáhá týraným dětem i dalším obětem domácího násilí. Záštitu nad projektem převzala Silvie Kratochvílová, radní Prahy 7 pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. Radnice MČ Praha 7 projekt podpořila také finančně.    

Z výzkumů vyplývá, že Česká republika je na tom z hlediska informovanosti lidí v krizových situacích nejhůře ze všech zemí Evropské unie. Povědomí o službách je velmi nízké, a to chceme změnit. Domácí násilí se odehrává mezi blízkými lidmi za zavřenými dveřmi domova. Lidé zvenčí zjišťují jen velmi obtížně, že se něco děje, a samotné oběti často ani nevědí, na koho by se mohly obrátit, kde vyhledat pomoc,“ uvedla radní Silvie Kratochvílová.

V KOS je zastoupena celá řada různých odborností. Ve skupině zasedají sociální a terénní pracovníci, psychologové, pedagogové, policisté či například také soudkyně obvodního soudu. Mezi jejich prvotní úkoly bude patřit odstranění bariér v jednotlivých rezortech, úzké propojení všech zúčastněných aktérů a nastavení koordinovaného postupu při zjišťování a řešení případů domácího násilí.    

„Důležité nyní bude také zapojení lékařů z Prahy 7, kteří mnohdy jako první zachytí signály, že by v některých rodinách mohlo docházet k násilnému chování,“ doplnila radní Kratochvílová.

 Dalšími vytýčenými úkoly KOS bude příprava informačních materiálů či osvětových kampaní, které by motivovaly oběti domácího násilí k vyhledání pomoci. Důležitou roli budou sehrávat také preventivní akce zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou například školní přednášky pro mladé dívky. Připravují se také odborná školení pro pracovníky působící v terénu. KOS se chce ve své činnosti zaměřit i na cizojazyčné obyvatele.

20.06.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1327 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7