Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Program Čistá energie Praha 2016

Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2016 vyhlášeného na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1165 ze dne 17.5.2016.

Komu je dotace určena:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Na co lze dotaci získat:

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Pro rok 2016 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 18 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.

Způsob podání žádosti:

!!! POZOR !!!: Žádosti je možno podávat od 20. 6 . – 30. 9. 2016. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu

Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.  

 

 

 

25.05.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1039 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7