Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Praha 7 zná podobu budoucí radnice

Rada městské části Praha 7 potvrdila rozhodnutí mezinárodní poroty a vyhlásila vítěze mezinárodní architektonické soutěže o návrh na rekonstrukci budovy U Průhonu 38. Zvítězil návrh pražského sdružení architektů Atelier bod architekti s.r.o., druhé místo obsadili Anne-Sereine Tremblay a Jan Kudlička z Nizozemí a třetí místo patří čtveřici Martin Čeněk, Dalibor Hlaváček, Ludvík Holub a Zuzana Kučerová z Prahy.

„Porota byla složena tak, že většinu měli odborníci – architekti a my politici jsme byli v menšině. V průběhu soutěže jsem si potvrdil, že je to správně. Vedli jsme spolu dlouhé diskuse, ve kterých bylo třeba všechno velmi dobře zdůvodnit. Oproti výběrovému řízení trvalo rozhodování v soutěži mnohem déle – celé čtyři dny – jinak právní nároky na soutěž i na výběrové řízení jsou podobné. Soutěž byla zcela anonymní a musím říci, že závěrečné přiřazení jmen autorů k návrhům bylo pro všechny členy poroty překvapením,” uvádí starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský a po této zkušenosti uzavírá, že „veřejná budova za veřejné peníze má projít architektonickou soutěží. Rekonstrukcí naší budovy se intenzivně zabývalo sedmdesát architektonických ateliérů, toho bychom bez soutěže nikdy nedosáhli.“

U vítězného návrhu mezinárodní porota uvedla: „Porota (…) hodnotí kladně zejména jednoduchost a jasný výraz, který přísluší právě veřejné budově a odůvodněné použití základního architektonického jazyka, jako je kontrast mezi světlem a stínem, materialitou a lehkostí. Zároveň se jedná o přístup k rekonstrukci respektující stávající konstrukci i kontext, ve kterém se budova nachází.“

Autoři projektu konstatují, že je "původní objekt …očištěn na skelet, na technickou nutnost – na nosnou konstrukci – tu vnímáme jako krásnou. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus konstrukce. Používáme motivy, které dělají z běžného domu dům vznešený – radnici.”

Atelier bod architekti byl oficiálně založen v roce 2015. Jeho základem byla spolupráce třech autorů Vojtěcha Sosny, Jakuba Straky a Jáchyma Svobody, kteří na sebe výrazně upozornili hned na začátku své kariéry, když se v roce 2013 dostali do druhého kola soutěže "Nová škola Psáry“. V roce 2014 pak již vyhráli dvě soutěže, a to architektonickou soutěž na „Rekonstrukci bývalé hospody se sálem v Máslovicích“ a architektonickou soutěž „Sportovní centrum Chrudim“. Na předchozí úspěchy navázali v roce 2015, kdy získali první cenu v soutěži na “Víceúčelovou sportovní halu Modřice“, kterou v současnosti projektují pro obec Modřice.

Do mezinárodní dvoukolové soutěže na podobu nové radnice Prahy 7 bylo přihlášeno celkem 70 návrhů, do druhého kola porota vybrala 8 návrhů, které autoři dále podrobněji rozpracovali. V prvním kole obdržela porota 40 návrhů z České republiky. Zahraničí ateliery byly zastoupeny pěti návrhy ze Španělska, čtyřmi z Nizozemí a Polska, třemi z Portugalska, dvěma z Rakouska a po jednom z Švýcarska, Německa, Francie, Maďarska, Irska, Japonska, Rumunska, Saúdské Arábie, Slovinska, Velké Británie a Vietnamu. Na návrzích pracovalo celkem 278 architektů a dalších odborníků (72 % mužů a 28 % žen). Dohromady bylo odvedeno odhadem 30 000 hodin práce.

V mezinárodní porotě zasedal také belgický architekt z atelieru V+ Jörn Aram Bihain, který zkušenost s českým prostředím komentuje lapidárně: „Architektura je pořád architektura. Takže byste o ní měli být schopni z pozice architekta diskutovat v jakémkoli kontextu.“ Ale dodává, že hledání architektonického řešení není jen hledání architektonické odpovědi, ale i té politické: „Obtížnější je pochopit, jaká jsou očekávání zadavatele a dalších lidí – zaměstnanců, návštěvníků, voličů – co přesně má být náplní a programem. Tady to začíná být politický akt ve smyslu věcí veřejných.“

V porotě soutěže kromě starosty Jana Čižinského a Jörna Arama Bihaina zasedali architekti: Kamil Mrva (KMA, Kopřivnice a Praha) – předseda poroty, Silvia Brandi (MIAS Architecture, IAAC, Barcelona), Lenka Burgerová (radní Prahy 7), Lukáš Kordík (gutgut, Bratislava) a Lukáš Kohl (architekt a developer Praha). Náhradníky byli za nezávislou část poroty Magdalena Rochová (Jaroušek Rochová architekti, Praha) a za Prahu 7 radní Pavel Zelenka. Porota jednohlasně udělila ceny ve výši: 1. cena (550 000 Kč) Atelieru bod architekti / Praha (CZ), 2. cena (350 000 Kč) Anne-Sereine Tremblay a Jan Kudlička / Haag (NL) a třetí cena (250 000 Kč) čtveřici Martin Čeněk, Dalibor Hlaváček, Ludvík Holub a Zuzana Kučerová / Praha (CZ).

Skicovné v celkové výši 350 000 Kč bylo rozděleno mezi 5 ateliérů, které neobdržely žádnou z cen, ale postoupily do druhého kola, a to: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI / Praha (CZ); Martin Hejl, Lenka Hejlová, Pavel Uličný, Dalibor Staněk a Pavel Trejbal / Praha (CZ); Tomáš Hradečný, Přemysl Jurák, Kamil Měrka, Tomáš Kozel a Petra Holubová / Praha (CZ); IND [Inter.National.Design] / Rotterdam (NL), Acha Zaballa Arquitectos / Portugalete (ES)

Organizátor soutěže Igor Kovačević hodnotí neobvyklý formát dvoukolové soutěže s kratším prvním kolem vzhledem k počtu odevzdáních 70 návrhů jako velice úspěšný. Dodává však, že i jemu „na první pohled zdánlivě chyběl prostor pro odpověď, co vůbec představuje radnice v době, kdy dochází k velkému zlomu v hodnotách celé společnosti. Ovšem ve druhém kole se toto stalo hlavní tématem diskuse mezi porotci a jsem rád, že se porota nejen jednohlasně shodla na výsledcích soutěže, ale také že toto téma nezapadlo v technických a finančních rozvahách.“

"Podle podmínek soutěže budeme s prvními třemi oceněnými dále jednat a hodnotit jejich nabídky po stránce finanční a odborného zázemí. O tom, kdo bude nakonec rekonstrukci realizovat, bude s největší pravděpodobností rozhodnuto do konce června. Máme ambiciózní plán zahájit rekonstrukci v první polovině roku 2017 a jen projekční práce, získání stavebního povolení a výběrové řízení na generálního dodavatele zaberou při dodržení všech zákonných lhůt deset měsíců,“ popisuje další postup radní městské části Pavel Zelenka, zodpovědný za vedení celého projektu.

Radnice městské části pořádá pro veřejnost výstavu všech soutěžních návrhů symbolicky v budově budoucí radnice U Průhonu 38, Praha 7. Výstava potrvá od 18. do 31. května 2016, otevřeno bude denně od 12 do 20 hodin. K výstavě vychází také podrobný katalog, který bude všem občanům Prahy 7 doručen do poštovních schránek, neboť architektonická soutěž byla jednou ze závazných podmínek úspěšného referenda za nepředraženou radnici z roku 2013.

1.místo.jpg 2.místo.jpg 3.místo.jpg

Výsledky soutěže a tisková zprava ke stažení na:

www.novaradnicepraha7.cz

--------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlašovatel soutěže o návrh

Městská část Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Zastoupena: Mgr. Janem Čižinským – starostou
T el.: +420 220 144 001

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

CentreforCentralEuropeanArchitecture
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 222521
E-mail: info@ccea.cz

Proškolený organizátor soutěže:

MArchIng. arch. YvetteVašourková
E-mail: vasourkova@ccea.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů:

Ing. arch. Karin Grohmannová
T el.: +420 222 222 521

Kontakt pro média:

Sekretář soutěže
Ing.arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: 603 810083
E-mail: kovacevic@ccea.cz

18.05.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1075 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7