Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Praha 7 prodává nevyužívané chaty

Městská část Praha 7 zveřejnila záměr prodeje dvou rekreačních objektů, které jsou dlouhodobě velmi málo využívané, a jejich provoz je ztrátový. Jedná se o penzion Supraphon ve Velké Úpě a chatu Velký Semerink v Janově nad Nisou. Objekty budou prodány za 3.360.000,- Kč, resp. 1.900.005,- Kč.

„Dle našeho názoru není důvod, aby městská část provozovala rekreační ubytování na horách. Obzvláště, když se jedná objekty, které kvůli nevhodným dispozicím i nedostatečné kapacitě nemohou využívat naše školy. Městská část pak oproti soukromým provozovatelům velmi obtížně hledá klienty a v důsledku toho je chata se slabou návštěvností prodělečná. V dohledné době bychom byli navíc nuceni investovat do údržby a oprav významné finanční prostředky, čímž by se městské části nadále prohlubovala finanční ztráta,“ vysvětluje zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš záměr prodeje obou objektů.

Chatu Velký Semerink Praha 7 vlastní již od roku 1956. Od roku 2005 ji pro městskou část provozuje společnost Sedmá ubytovací. Návštěvnost objektu je dlouhodobě velmi nízká. Průměrné roční vytížení v letech 2012 – 2015 činilo necelých 10%.

Obdobě nízkou návštěvností trpí rovněž penzion Supraphon, který v roce 2010 tehdejší vedení městské části pořídilo za 16 mil. Kč, údajně za účelem pobytů školních tříd, které tam však do dnešního dne nikdy nejely. Přesná čísla v případě této chaty však nemá Praha 7 k dispozici, jelikož byl penzion provozován postupně čtyřmi soukromými firmami, které jej měly v nájmu. Nízkou obsazenost lze odhadnout na základě výpovědi posledního nájemce ke konci února 2015.

Oba objekty jsou pro městskou část dlouhodobě výrazně ztrátové. Průměrné roční náklady na provoz chaty Velký Semerink činily v posledních čtyřech letech 410 tisíc Kč. Roční výnos se přitom pohyboval kolem 200 tisíc Kč. Ještě hůře je na tom penzion Supraphon. Především do rekonstrukce a oprav objektu městská část v uplynulých čtyřech letech investovala téměř 1,7 mil. Kč. Smluvní nájemné s jednotlivými provozovateli mělo městské části přinést pouhých 686 tisíc Kč. Po každém z nájemců navíc do dnešních dnů zůstaly vůči městské části neuhrazené dluhy.

Praha 7 rekreační objekty nabízela prostřednictvím široké veřejné soutěže s využitím inzerce a elektronické aukce.

„Zájem o odkoupení chat byl s ohledem na jejich stav a dispozice velmi malý. Aukce jsme museli opakovat, jelikož se do nich nikdo nepřihlásil. Výsledné nabídnuté částky tomu do značné míry odpovídají. Nezbývá než litovat, že předchozí vedení radnice se mnohem dříve nezbavilo jedné prodělečné chaty a místo toho zakoupilo další,“ dodal místostarosta Mareš.

Fotogalerie - penzion Supraphon

Supraphon1.jpg Obrázek bez popisku

Fotogalerie - chata Velký Semerink

Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku

30.03.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1301 x



Copyright © 2012 Městská část Praha 7