Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Rekonstrukce Vodárenské věže – aktuální vývoj

Městská část Praha 7 pokračuje v záchraně Vodárenské věže na Letné. Té bezprostředně hrozila rozsáhlá přestavba podle neodborně vyhotoveného projektu, který nerespektoval zákonné a normové požadavky.

Na realizaci projektu uzavřelo bývalé vedení MČ smlouvu, stavbu za téměř 40 milionů Kč však naštěstí nestihlo zahájit. Odborné posudky vypracované Fakultou architektury ČVUT nyní potvrdily, že realizací stavby dle prováděcího projektu společnosti Bursík Holding a.s. by došlo k nenávratnému poškození této kulturní památky. Stavbu by navíc nešlo zkolaudovat, celá investice by tak přišla vniveč. Odborné posudky v plném znění zveřejňujeme níže.

Městská část po několikaměsíčním jednání uzavřela s vysoutěženým zhotovitelem stavby dohodu, díky které došlo k ukončení smlouvy na zhotovení díla podle původního projektu, a to bez jakýchkoli sankcí vůči MČ. Ukončení smlouvy předcházela snaha zděděný projekt doplnit a přepracovat. V průběhu projekčních prací se však ukázalo, že rozsah nezbytných změn nutných pro uvedení projektu do souladu se zákonnými požadavky překračuje limity stanovené právními předpisy pro veřejné zakázky. Pokračovat dle původní smlouvy proto nebylo možné.

„Nyní máme díky spolupráci s doc. Petrem Hájkem přepracovaný projekt pro stavební povolení. Následovat bude dopracování projektu do posledního detailu a příprava podkladů pro vyhlášení nové veřejné zakázky na výběr stavební firmy. Odložení stavby nás mrzí, ale záchrana Vodárenské věže a jejího budoucího využití pro Dům dětí a mládeže za to stojí, “ řekl zástupce starosty Pavel Vyhnánek.

Výsledek veřejné zakázky na výběr stavební firmy by měl být znám na podzim tohoto roku. Zahájení stavebních prací bude následovat bezprostředně poté.

Odborné posudky

03.03.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1186 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7