Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Soutěž o podobu nové radnice Prahy 7 startuje

Městská část Praha 7 vyhlásila 19. 2. 2016, mezinárodní architektonickou soutěž o podobu své nové radnice. Architekti budou během příštího měsíce navrhovat moderní, úsporné a reprezentativní sídlo, které bude městské části a jejím občanům sloužit po následující desítky let.

Cílem soutěže je zhotovení návrhu rekonstrukce budovy na adrese U Průhonu 1338/38 pro potřeby sídla Úřadu městské části Praha 7. Soutěž bude hledat odpovědi na otázky, jak má v 21. století vypadat radnice městské části, jak na stávajícím skeletu budovy postavit dům, který bude reprezentativní a uživatelsky přívětivý, nebude městskou část zatěžovat přehnanými provozními náklady a bude umět svým pojetím i použitím materiálů důstojně stárnout.

„Na veřejné budovy mají být vyhlašovány otevřené architektonické soutěže podle pravidel České komory architektů. Sídlo nové radnice Prahy 7 si to rozhodně zaslouží. Tímto krokem nejen naplníme závazek z našeho referenda, ale zároveň otevřeme prostor pro zpracování variant, které ověří různé úhly pohledu na ztvárnění budovy. Věřím, že soutěž přinese zajímavé, praktické návrhy,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Vyhlášení architektonické soutěže je dalším krokem k uskutečnění naší vize vybudování moderního a efektivního sídla úřadu městské části. Na přípravě soutěže jsme začali pracovat prakticky ihned po schválení záměru koupě budovy U Průhonu 38, abychom udrželi vysoké tempo realizace celého projektu. Zadání jsme formulovali ve spolupráci s respektovanými odborníky z Centra pro středoevropskou architekturu, architekty Igorem Kovačevićem a Yvette Vašourkovou, a věříme, že soutěž bude nejen úspěšná, ale poslouží i jako vzor pro další podobné projekty veřejné správy,“ řekl radní Pavel Zelenka.

Zásadní vlastností prvního kola soutěže je jeho rychlost a menší náročnost. Během měsíce budou architekti odevzdávat pouze jeden panel formátu A2 a portfolio ve formátu A4. Termín podání návrhů je do 16. 3. 2016. Mezinárodní porota následně vybere 8 variant, které postoupí k podrobnějšímu zpracování do druhého kola. Výsledek soutěže bude vyhlášen v polovině června.

Z pohledu organizátora popisuje soutěž architekt Igor Kovačević: „Na příkladech porevolučních rekonstrukcí a novostaveb se ukazuje, jak náročné je navrhnout dobrou radnici. Úřady městských částí dnes představují širokou škálu: od administrativně-byrokratického pojetí, kde všechno končí poslední pracovní hodinou úřadu, až po spojení s obchodem a službami, kde se úřad stává jakousi doplňkovou službou komerčním aktivitám. Úřad městské části Praha 7 chce jít o krok dále – za primární ideu, že úřad má být vstřícný ke svým občanům i zaměstnancům, a na velice limitovaných prostorech chce vytvořit dům, který bude fungovat jako kombinace úřadu a komunitního života. Doufám, že architekti přijmou tuto výzvu a v soutěži napomohou Praze 7 v plnění jejich vize. Všem zúčastněným přeji mnoho zdaru.“

V pátek 26. 2. bude pro všechny zájemce organizována prohlídka domu U Průhonu 1338/38.

K prohlídce je nutná registrace e-mailem na adrese sekretáře soutěže: kovacevic@ccea.cz, nejpozději do 25. 2.

Veškeré podklady a informace k architektonické soutěži budou ode dne vyhlášení zveřejněny na nových webových stránkách: www.novaradnicepraha7.cz.

Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku

--------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Městská část Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Zastoupena: Mgr. Janem Čižinským – starostou
Tel.: +420 220 144 001

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 222521
E-mail: info@ccea.cz

Proškolený organizátor soutěže:
MArch Ing. arch. Yvette Vašourková
E-mail: vasourkova@ccea.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů:
Ing. arch. Karin Grohmannová
T el.: +420 222 222 521

Kontakt pro média:
Sekretář soutěže
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: 603 810083
E-mail: kovacevic@ccea.cz

22.02.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1452 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7