Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2016

Praha 7 prodává pozemky pod bytovými domy, pořídí za to pozemek pro novou občanskou vybavenost

Praha 7 v loňském roce prodala bytovým družstvům čtyři zastavěné pozemky. V současnosti se připravuje prodej čtyř obdobných pozemků. Za utržené finanční prostředky chce městská část koupit volný pozemek, který lze využít pro novou občanskou vybavenost v oblasti velkého rozvojového území Holešovice (Bubny/Zátory).

„Pozemky pod bytovými domy nemůže městská část využívat, je proto logickým krokem nabídnout je vlastníkům těchto domů. Nechceme se však zbavovat nemovitého majetku bez náhrady a snižovat tak jeho celkovou hodnotu. Příjmy plánujeme investovat do nákupu pozemku, který by mohl sloužit potřebám městské části a jejích občanů,“ uvedl Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7.

Praha 7 v loňském roce prodala bytovým družstvům čtyři pozemky za 8 mil. Kč. Nyní byl vyhlášen záměr na prodej dalších čtyř pozemků za 7 mil. Kč. Městská část při hledání vhodného pozemku pro budoucí sídlo radnice zjistila možnost odkoupení dvou pozemků v ulici Rajská o celkové výměře přesahující 1.000 m2. Tyto pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví městské části a jsou v pěší vzdálenosti od stanice metra. Leží nedaleko zbouraných železničních dílen a dalších již delší dobu nezastavěných pozemků ve vlastnictví soukromých investorů. Lze očekávat, že po sejmutí stavební uzávěry dojde v této oblasti k masivní výstavbě a tím i zvýšené potřebě občanské vybavenosti. Z tohoto důvodu Praha 7 plánuje v souladu se zpracovaným znaleckým posudkem investovat prostředky získané odprodejem nevyužitelného nemovitého majetku do odkupu pozemku v této oblasti za cenu 15,8 mil. Kč.

Vytipované pozemky přímo sousedí s objektem Rajská 3/300, který má v současné době pronajatý církevní ZŠ Bratrská.

„Oblast byla už ve třicátých letech 20. století určena pro občanské stavby, školy a další zařízení nezbytná pro fungování města. Rozšíření pozemku ve vlastnictví městské části právě zde je logickým krokem. Našemu stávajícímu objektu například schází jídelna, kterou by bylo možné na místě postavit. Nejpozději do konce volebního období bychom chtěli zajistit projednání územního rozhodnutí pro umístění občanské vybavenosti,“ doplnil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

16.02.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1586 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7