Česky   English

Zkouška výstavby mobilních prvků PPO

Dne 28.1.2016 proběhla dílčí zkouška výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy (dále PPO). Výstavba se uskutečnila z podnětu Správy služeb hl. m. Prahy za účasti pracovníků oddělení krizového managementu MHMP a oddělení krizového řízení MČ P7. Jedná se o místo, kde došlo ke konstrukčnímu napojení individuální protipovodňová ochrany bytového komplexu Marina Island na stávající PPO hl. m. Prahy. Zkouška měla ověřit funkčnost PPO hl. m. Prahy.

Stejný den se konala také krátká zkouška usazení dvou slupic a podpěr v ulici Varhulíkové. Zkouška měla ověřit funkčnost mobilní PPO po provedení výškové terénní úpravy okolní komunikace.

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku 

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku 

01.02.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1517 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7