Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Kontejnery na bioodpad na 2. pololetí roku 2015

Stanoviště

Den a hodiny přistavení

říjen

listopad

Jana Zajíce x U Sparty

24.10.2015 9:00 -12:00

U Průhonu x Na Maninách

28.11.2015 9:00 - 12:00

Osadní x Dělnická

24.10.2015 9:00 -12:00

22.11.2015 9:00 - 12:00

Šimáčkova, proti domu č.p. 8

22.11.2015 9:00 - 12:00

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří
Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

 

14.10.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3280 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7