Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ - OŽV

Rozsah činností OŽV

Živnostenský  odbor vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  činnosti stanovené zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

17.08.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2398 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7