Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Ulice Veletržní se dočká zklidnění

Současně se zprovozněním tunelového komplexu Blanka začala příprava dlouho plánovaného zklidnění ulice Veletržní. V průběhu října zde dojde ke snížení počtu jízdních pruhů, přibudou parkovací místa i opatření pro cyklisty. Městské části se rovněž podařilo vyjednat prodloužení intervalu zelené na přechodech pro chodce.

„Po otevření tunelového komplexu Blanka v Praze 7 došlo k úbytku povrchové dopravy v oblasti Letné. Na komplexnější hodnocení je samozřejmě příliš brzy, nicméně dosavadní zkušenosti ukazují, že se rozhodnutí přikročit ke zklidnění ulice Veletržní již nyní ukázalo jako správné. Jsem rád, že se jedná o jeden z prvních dopravních projektů, které se po zprovoznění Blanky realizují,“ uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

V rámci zklidnění ulice Veletržní dojde ke snížení počtu jízdních pruhů ve stoupání ze dvou na jeden. V úseku mezi Letenským náměstím a ulicí Kamenická přibudou parkovací místa pro rezidenty. Realizovány budou také úpravy pro cyklisty formou cyklopruhu a piktogramů.

Zklidnění Veletržní ulice jsme avizovali již před otevřením Tunelového komplexu. Jednoznačně se naplnily modelové předpoklady, že půjde o lokalitu s největším úbytkem povrchové dopravy. Lze říci, že Letná je jednoznačným vítězem, kterému Tunel Blanka nejvíce pomohl. Zklidňující opatření jsou zde naprosto na místě a nepochybně přispějí ke zvýšení kvality života místních obyvatel,“ řekl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

První etapa zklidnění bude probíhat od 10. do 25. října. Při zachování provozu postupně dojde k odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení a realizaci nového (zkušebního s omezenou životností), včetně úprav svislých dopravních značek. Na jaře 2016 bude vodorovné dopravní značení na ulici obnoveno v trvalém provedení, podle potřeby budou realizovány případné další úpravy. Výhledově v horizontu několika let budou na základě zkušeností z provozu provedeny rozsáhlejší stavební úpravy a rekonstrukce světelných signalizací. Vstupním podkladem by měl být výsledek architektonické soutěže na řešení celé ulice.

„Chtěl bych poděkovat hlavnímu městu Praze a Technické správě komunikací za vstřícnost, s níž k našim požadavkům přistupují. Za velký přínos pro všechny chodce v ulici Veletržní považuji to, že se nám podařilo dohodnout na prodloužení zelené na šesti přechodech se světelnou signalizací. Dosavadní krátký interval způsoboval řadě občanům problémy,“ řekl místostarosta Ondřej Mirovský.

K prodloužení intervalu zelené na přechodech pro chodce došlo v ulici Veletržní v úseku mezi ulicí Dukelských hrdinů a Letenským náměstím. Z dosavadních 5 vteřin (plus 8 vteřin pro dokončení přecházení) se zelená prodloužila na 8 + 8 vteřin.

07.10.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1587 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7