Česky   English

Vyznačení stupňů povodňové aktivity (SPA)

MČ Praha 7 zajistila ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy – Hasičskou stanicí č. 3 vyznačení stupňů povodňové aktivity na pilíři Libeňského mostu.

Barevné vyznačení SPA je v souladu s § 65 odst. 2) nebo § 78 odst. 4), písm. f) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon) a slouží k informování obyvatelstva před povodňovým nebezpečím a poskytnutí informací hlásným a hlídkovým službám povodňových orgánů a ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Podobné vyznačení se osvědčilo na trojské lávce mezi Císařským ostrovem a MČ Troja.

Jednotlivé SPA jsou vyznačeny pruhy v barvách: 1. SPA - zelená (stav bdělosti), 2. SPA – žlutá (stav pohotovosti), 3. SPA – červená (stav ohrožení).

Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku

30.09.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1637 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7