Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Praha 7 mapuje ulice městské části

Radnice městské části Praha 7 se rozhodla zmapovat ulice na svém katastrálním území. Každý den vyrážejí s fotoaparátem, blokem a tužkou do rozpálených ulic zaměstnanci úřadu, procházejí jednotlivé části města a zapisují podstatné informace o stavu ulic a možnostech úprav. Jako jedna z prvních městských části tak Sedmička získá v jednom dokumentu přehled o současném stavu chodníků, stromořadí, parkování, technických sítí, bariér a potenciálně nebezpečných míst, z mapování pak vzejdou konkrétní návrhy na zlepšení v krátkodobém i delším horizontu.

„Cílem našeho snažení je Praha 7 jako dobré místo k životu, bezpečné, inspirativní a rozmanité město, které si zakládá na svém jedinečném charakteru, ale také kvalitě veřejného prostoru. To vedle dlouhodobých plánů znamená zlepšit stav ulic pro každodenní život. Udržované ulice, kde vypadané dlažební kostky nezůstanou dlouho ležet, jsou obrazem péče o veřejný prostor. Proto vytváříme pasporty jednotlivých ulic, kde bude díky probíhajícímu mapování zaznamenán nejen charakter ulice, stav zeleně, chodníků a parkování, ale také jaké technické sítě jsou tam uloženy a v jakém jsou stavu a především co konkrétního je třeba zlepšit či upravit. Znát například plány vlastníků technické infrastruktury je nesmírně důležité, rádi bychom se vyhnuli situacím, kdy je jedna ulice během několika měsíců rozkopána hned několikrát. S pasporty budeme dále schopní rychle reagovat na aktuální dotační nebo grantové výzvy“,říká radní pro rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová.

Odborníci z úřadu na rozvoj, dopravu, a životní prostředí sledují kvalitu povrchu chodníků, zeleň, čistotu, bezbariérovost a další přesně stanovené parametry. Vytipovávají také místa, kde by bylo možné zřídit další parkovací stání pro rezidenty nebo upravit ta stávající, vyhledávají místa potenciálně riziková pro bezpečí zejména dětí a seniorů a jednotlivé položky známkují jako ve škole stupnicí 1-5.

„Současně probíhá studie možnosti umístění stromořadí v ulicích Prahy 7, včetně vybrání vhodných druhů stromů do jednotlivých ulic. Naše městská část může být za čas mnohem příjemnějším místem i v horkých letních dnech“, poznamenává místostarosta Ondřej Mirovský.

Mapování začalo v červenci a potrvá do poloviny září. Pak se zaměstnanci úřadu vrátí zpět k pracovním stolům a nad analýzou se sejdou s dalšími odborníky na životní prostředí, dopravu, urbanismus a bezpečnost. Zjištěné skutečnosti budou digitalizovány a vloženy do map. Celá akce je v souladu s principy tvorby veřejného prostoru tak, jak jsou definovány Institutem plánování a rozvoje města.

„Očekávaným výsledkem prázdninového mapování bude živý dokument, sdílený více odbory úřadu městské části, nástroj efektivní mezioborové spolupráce. Mapové podklady i listy paspartu budeme průběžně revidovat dle aktuálního stavu“, vysvětluje Jitka Šindelářová z Odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru.

foto_pasportizace.jpg

foto_pasportizace 1.jpg

12.08.2015 - Tomíček ; Přečteno: 1389 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7