Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Praha 7 vydala předběžné stanovisko k modernizaci rychlodráhy do Kladna

Rada městské části Praha 7 připomínkovala studii proveditelnosti modernizace železničního spojení Prahy s Kladnem s novou odbočkou na letiště Ruzyně. Stanovisko je zatím pouze předběžné. Městská část požaduje dopracování podkladů, včetně posouzení dopadů, kterou bude mít realizace rychlodráhy na Stromovku.

„V souvislosti s realizací nového železničního spojení s Kladnem a letištěm považujeme za zásadní způsob, jakým bude trať vstupovat do prostoru městské části a Stromovky. Prahu 7 v tuto chvíli trať rozděluje a my bychom rádi, aby ji v budoucnu spojovala. Proto je nutné projektovat železnici v Bubnech jako architektonicky kvalitní městotvorný prvek. Trať musí mít dostatečnou výšku pro podchod a podjezd a v místech významných veřejných prostranství musí existovat vizuální spojení z jedné strany na druhou. Budeme také pečlivě sledovat vliv navrhovaného řešení na domy, které jsou v bezprostřední blízkosti modernizované trati,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Železniční trať bývalé Buštěhradská dráhy na Kladno je navržena jako dvoukolejná a elektrizovaná, na území Prahy pouze s provozem osobních vlaků. Plánována je také novostavba odbočky na ruzyňské letiště. Praha 7 ve spolupráci s Prahou 6 nechala zpracovat dopravně – urbanistickou analýzu trasy, která vede přes dotčené městské části. Výsledkem této analýzy je souhrn předběžných požadavků Prahy 7 k předložené studii proveditelnosti.

„Pro Prahu 7 je velice důležité, aby se u plánování rychlodráhy uplatňoval citlivý přístup k prostředí, který povede ke kultivaci městského prostoru a zlepšení jeho prostupnosti. Průběh trati městskou zástavbou i rozvojovým územím Bubny by měl být řešen především na mostních objektech za využití moderních protihlukových opatření, která nebudou tvořit vizuální bariéru. Za klíčové považujeme, aby byla v koordinaci s Ministerstvem životního prostředí ČR zpracována podrobná dokumentace rozsahu předpokládaných nutných úprav terénu, požadavků na kácení a posouzení vlivu na mikroklima Královské obory,“ řekla radní Prahy 7 Lenka Burgerová.

Praha 7 požaduje důsledně prověřit variantu trasy vybranou Ministerstvem dopravy ČR podrobnými řezy a vizualizacemi, včetně jejího průchodu Královskou oborou. Rozsah těchto grafických podkladů bude upřesněn na dalších jednáních mezi městskou částí a Správou železniční a dopravní cesty. Zástupce Prahy 7 by měl dále úzce participovat na probíhajících úpravách projektu tak, aby byl zaručen soulad s požadavky městské části.

Konečné stanovisko k vedení trasy územím Prahy 7 městská část zaujme až po předložení požadovaných podkladů.

Plné znění předběžného stanoviska MČ Praha 7 naleznete zde:

http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=22885&dlOrgan=1

29.07.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1374 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7