Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Praha 7 se pustila do boje s nepořádkem kolem kontejnerů na tříděný odpad

Městská část Praha 7 dlouhodobě usiluje o zlepšení čistoty veřejných prostranství. V současné době se zaměřila na problematická místa kolem kontejnerů na tříděný odpad. U 15 kontejnerů se podařilo prosadit častější vývoz odpadu. O víkendech bude navíc nepořádek v okolí všech stanovišť uklízet Armáda spásy.

Na území městské části Praha 7 se nachází 66 stanovišť s nádobami na tříděný komunální odpad. Jejich vývoz zajišťuje společnost Pražské služby a.s. Ta se rovněž stará o pravidelný úklid těchto stanovišť, a to v ranních a večerních hodinách včetně víkendů. Přes všední dny okolí kontejnerů uklízí rovněž Praha 7, prostřednictvím nasmlouvané úklidové firmy CDV služby s.r.o.

„O víkendech přes den úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad dosud zajištěn nebyl. Bohužel pak často docházelo k tomu, že se odpadky hromadily mimo kontejnery, odkud se pak roznesly do okolí. Důvodem je také to, že řada kontejnerů ve dnech, kdy se nevyváží, doslova přetékala,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Praha 7 z tohoto důvodu vešla v jednání s hl. m. Prahou s cílem navýšit četnost vývozu odpadu v místech, kde jsou kontejnery pravidelně přeplňovány.

„V první fázi se nám podařilo vyjednat častější vyvážení deseti nejproblematičtjěších kontejnerů. K tomu již dochází od počátku července. Od srpna se pak častější odvoz odpadu bude týkat dalších pěti kontejenerů. V jednom případě jsme se s hlavním městem domluvili na září,“doplnil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Četnost vývozu odpadu u celkem 16 kontejnerů je navýšena o jeden den v týdnu. U sedmi z nich bude k vývozu tříděného odpadu docházet každý den, v dalších případech se rozšíření týká jednoho z víkendových dnů.

Praha 7 se zároveň zaměřila také na víkendový úklid v okolí stanovišť kontejnerů. V této záležitosti navázala spolupráci s Armádou spásy, která bude od srpna zajišťovat brigádníky z řad svých klientů. Ti se budou o sobotách a nedělích starat o úklid kolem všech stání kontejnerů na separovaný odpad na celém území městské části.

22.07.2015 - Tomíček ; Přečteno: 1481 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7