Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Rekonstrukce Šlechtovky se blíží, Praha 7 usiluje také o obnovu její zahrady

Rekonstrukce Královské dvorany, známé především pod lidovým názvem Šlechtovka, se po dlouhých padesáti letech konečně přiblížila. Hlavní město Praha v současné době pracuje na finálních úpravách projektu, které průběžně konzultuje s Prahou 7. Projekt  byl dosud zaměřen pouze na rekonstrukci budovy. Praha 7 chce přispět k tomu, aby zároveň došlo také k revitalizaci přilehlé zahrady.  

Rekonstrukci Šlechtovy restaurace bude realizovat a financovat hlavní město Praha. Úpravy projektu, který byl zpracován v minulých letech, by měly být završeny do konce tohoto roku. Následovat bude výběr zhotovitele. Začátek samotné rekonstrukce se předpokládá na jaře příštího roku. Revitalizace zahrady u Šlechtovky však ve stávajícím projektu zahrnuta není. Praha 7 proto plánuje nechat na její obnovu zpracovat vlastní projekt. 

„Naším cílem je opět propojit Královskou dvoranu s Královskou oborou a zajistit, aby byla zahrada co nejlépe architektonicky ztvárněna. Na zpracování projektu připravujeme otevřené výběrové řízení. Byly bychom rádi, aby se obnova zahrady následně spojila s rekonstrukcí budovy,“ řekla radní Prahy 7 Lenka Burgerová.

„Máme velký zájem na tom, aby se Šlechtovka po půl století opět stala živým a vyhledávaným místem pro všechny Pražany i přespolní. S hlavním městem velmi intenzivně komunikujeme o dokončovaném projektu. Zaměřili jsme se také na přilehlý pozemek, kde bývala místní zahrada. Zeleň tu však dnes není v dobrém stavu. Nechali jsme proto znalcem prověřit všech 25 stromů, které v areálu Šlechtovy restaurace rostou,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš.

Ze zpracovaného znaleckého posudku vyplynulo, že většina z těchto stromů je v nevyhovujícím stavu. Stav pěti stromů druhu jírovec maďal je dokonce již havarijní. Vzhledem k jejich nestabilitě a značnému riziku pádu znalec doporučil odstranění. Rada městské části proto podala na odbor životního prostředí oznámení o navrženém kácení. K němu by mělo dojít po vypršení zákonné patnáctidenní lhůty. Na současném stavu stromů se podepsalo také to, že zde došlo k navezení většího množství zeminy, která velmi nepříznivě ovlivnila jejich vitalitu. Odvoz zeminy proběhne zároveň s ošetřením méně poškozených stromů arboristou. Praha 7 bude zdravotní stav zbývajících stromů nadále intenzivně sledovat, neboť jsou v současné době dle znalce z hlediska provozní bezpečnosti méně stabilní. Městská část bude usilovat o jejich zachování, neboť každý zachráněný strom bude tvořit vhodný základ pro nově obnovenou zahradu. 

Znalecký posudek a další informace k dotčeným stromům naleznete v usnesení Rady MČ Praha 7
č. 0692/15 ze dne 16. 7. 2015, které bude zveřejněno na webových stránkách www.praha7.cz.

Obrázek bez popisku Obrázek bez popisku

17.07.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1788 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7