Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Děti z Prahy 7 objevily zapomenuté pamětníky války a komunistické diktatury a zaznamenaly jejich příběhy

V revolveru jsem měla šest nábojů, věděla jsem, že až se začne střílet, musím si jeden náboj nechat pro sebe,“ vzpomíná na bojové nasazení Věra, která narukovala do československé zahraniční armády ve čtrnácti letech. „Když jsem odmítla udat tátu, odsoudili mne na 2 roky. Sedět jsme šla hned po maturitě,“ vypráví Božena. „Rodiče prostě do transportu nenastoupili. Místo toho se i s námi dětmi tři roky skrývali. Přežili jsme všichni,“ přibližuje Eva nevšední odvahu svého otce, který zachránil celou rodinu před smrtí v plynové komoře.

Dramatické životní osudy Věry Biněvské, Boženy Volkové, Evy Benešové a dalších pamětníků, do jejichž životů drasticky zasáhla válka i komunistická a nacistická totalita, by zůstaly zapomenuty, nebýt žáků osmých a devátých tříd z pěti základních škol v Praze 7, kteří jejich příběhy zdokumentovali v rámci celostátního projektu Příběhy našich sousedů. Ten v Praze 7 realizuje sbírka Paměť národa ve spolupráci s městskou částí. Děti v rámci projektu vyhledávají ve svém okolí pamětníky války, totalitních režimů nebo holocaustu a pod vedením svých pedagogů a koordinátorů sbírky Pamět‘ národa jejich vyprávění audiovizuálně nahrávají a publicisticky zpracovávají do formy ucelených životních příběhů. Ty jsou poté uloženy ve sbírce Pametnaroda.cz a také na stránkách Pribehynasichsousedu.cz

V Praze 7 se projektu účastnilo čtyřicet žáků z pěti základních škol, kteří byli rozděleni do 11 projektových týmů. Dětem se podařilo zdokumentovat příběhy deseti pamětníků, mezi nimiž nechybí bývalí političtí vězni, přeživší holocaustu, váleční veteráni nebo disidenti:

 • Pavel Preiss – Jeho dětství v prominentní rodině přerušila válka, a pak nástup komunismu. Více než tři roky strávil u Pomocných technických praporů tzv. černých baronů.
 • Maxmilián Sperling – Zažil pokus o puč v Bratislavě i budování fašistického Slovenského štátu. Během pražského povstání byl svědkem lynčování Němců a teroru nacistických odstřelovačů.
 • Helena Jasná – Autentické svědectví z povstaleckých bojů v pražských Holešovicích.
 • Viktor Wellemin – Bojoval v Africe i u Dunkerque. Jen zázrakem přežil výbuch nášlapné miny. V koncentračním táboře ztratil oba rodiče a jejich rodinnou firmu zabrali komunisté.
 • Cyril Ruth – Dětství v padesátých letech na pražské Letné.
 • Eva Štolbová – V osmdesátých letech čelila šikaně StB, když spolu s Bohumilem Doležalem a dalšími založila Demokratickou iniciativu, z které v listopadu 89 vznikla Demokratická strana.
 • Marianna Langerová – Jako zdravotní sestra zažila leteckou bitvu o Británii v Londýně.
 • Božena Volková – Odmítla udat svého otce za jeho protikomunistickou činnost, a tak byla sama uvězněna na 2 roky. Posléze zažalovala stát za protiprávní proces a byla rehabilitována.
 • Eva Benešová – Netypický příběh holocaustu. Její rodiče odmítli nastoupit do transportu a celá rodina se několik let skrývala v Budapešti a na Slovensku, kde se dočkali osvobození.
 • Věra Holubeva-Biněvská – Do československé zahraniční armády v Sovětském svazu narukovala již jako čtrnáctiletá a zúčastnila se s ní také osvobození Prahy.
 • Růžena Bláhová – pamětnice průběhu druhé světové války v dolních Holešovicích.

Pátrání po pamětnících a zaznamenávání jejich příběhů děti prožívají jako úplnou detektivku a přitom se seznamují s nedávnými dějinami mnohem intenzivněji než v klasické hodině dějepisu,“ říká koordinátorka projektu Hana Hniličková ze sbírky Paměť národa

Slavnostní závěrečná prezentace příběhů pamětníků z Prahy 7, kde projekt v tuto chvíli vrcholí, proběhne za účasti pamětníků, dětí a představitelů městské části 8. června od 16.00 v přednáškovém sále Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7.

„Paměť národa postupem let slábne. U každé další nastupující generace se stále více objevují tendence tragédie minulosti bagatelizovat, zlehčovat nebo dokonce popírat. Proto považuji za nesmírně důležité zprostředkovávat setkání mladých lidí a pamětníků válečných a totalitních hrůz, kteří jim mohou předávat své osobní zkušenosti a snad i poučení pro budoucnost,“ uvádí radní městské části Praha 7 Silvie Kratochvílová.

Od roku 2012 se do projektu Příběhy našich sousedů zapojilo zhruba tisíc žáků osmých a devátých tříd z více než stovky základních škol po celé ČR. Koordinátoři žákovských týmů z řad učitelů jsou vyškoleni profesionálními dokumentaristy sbírky Paměť národa, která je spolu se společností Post Bellum organizátorem projektu na celostátní úrovni. Žáky zpracované nahrávky a příběhy se ukládají do sbírky Paměť národa a také do webové aplikace My jsme to nevzdali http://www.myjsmetonevzdali.cz/pribehy-nasich-sousedu/, která představuje učební pomůcku široce využívanou pedagogy základních a středních škol pro obohacení výuky historie o autentická svědectví pamětníků (ve formě nahrávek, videí a animovaných prezentací).

Kontakt pro média:
Filip Hrubý
filip.hruby@postbellum.cz
775 011 550
Pribehynasichsousedu.cz

O Post Bellum a Paměti národa

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků na klíčové momenty 20. století. Svědectví válečných veteránů, přeživších holocaustu, politických vězňů, disidentů, ale také příslušníků tajné policie nebo členů komunistické strany ukládáme do sbírky Paměť národa www.pametnaroda.cz, která je s více než 3 000 nahrávek jednou z největších veřejně přístupných pamětnických sbírek v Evropě.

Vzpomínkami pamětníků chceme inspirovat dnešní společnost, proto jejich příběhy vyprávíme dál:

Post Bellum je nezisková organizace, závislá na darech svých příznivců a v menší míře také na veřejných dotacích. Chcete-li naši činnost podpořit, staňte se členem Klubu přátel Paměti národa www.postbellum.cz/klub-pratel. Znáte-li příběh zajímavého pamětníka, dejte nám vědět na mail: pametnici@pametnaroda.cz. Sledujte nás na Facebooku www.facebook.com/pametnaroda.

Obrázek bez popisku

04.06.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2033 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7