Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2015

Praha 7 vyhlásila program na podporu komunitních aktivit

Dobré sousedské vztahy posilují kvalitu života. Praha 7 vyhlásila program na podporu komunitních aktivit

Život ve městě má řadu světlých i stinných stránek. Mezi ty pozitivní patří možnost setkávání a podílení se na společenských aktivitách. Vedení Prahy 7 považuje společenské aktivity za významnou součást místního života. Na podporu dalších sousedských akcí nyní Praha 7 vyhlašuje tzv. „malé granty“.

Ve čtvrti se opakovaně konají sousedské slavnosti, jako je Zažít město jinak nebo Františkovy lásky. Zavedené akce by Praha 7 ráda rozšířila o další setkání. Finanční podporu lze využít např. na úhradu části nákladů na pořádání workshopu, komentované prohlídky, zorganizování projekce či výtvarné dílny.

Vzájemná spolupráce mezi lidmi je známka zdravého fungování čtvrti. Když se skupinka lidí domluví na nějaké akci a pozve ostatní, lidé si navzájem vymění názory a obohatí jeden druhého. Spoluprací lze předejít řadě nedorozumění,“ říká starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Kultura je koření života. A je skvělé, když si svůj program tvoří sousedé navzájem. Nevadí, že se vždy nejedná o vysoké umění. Právě to, že každý přináší své vlastní dovednosti, tvoří společné bohatství,“ dodává radní pro kulturu a sousedské vztahy Hana Třeštíková.

Na co jsou granty určeny?

Podpora má za cíl posílit realizaci občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů, která má přímý vztah k MČ Praha 7 a jejím občanům. Účelem podpory je rozvíjet komunitní život v obci.

Kdo může žádat o podporu?

O podporu může žádat fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba patřící k některému z typů neziskové organizace.

Kolik lze získat?

Jeden žadatel může získat podporu v maximální výši 10 000 Kč.

Pravidla a formuláře jsou zveřejněny na stránkách www.praha7.cz:

http://www.praha7.cz/17944_Podpora-obcanskych-aktivit-v-oblasti-kultury-sousedskych-a-komunitnich-vztahu-na-uzemi-MC-Praha-7-v-roce-2015

27.03.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2239 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7