Česky   English

Rok 2014

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí za rok 2014

Datum podání

Identifikace žadatele

Předmět žádosti

Ulice

Specifikace zdroje

Výsledný dokument (DOC formát)

6.1.

CityUpgrade.cz

Půdní vestavba

Dukelských hrdinů 56

Plynový kotel s výkonem do 15 kW pro každý byt

dokument.doc (53 kB)

6.1.

R projekt v.o.s.

Půdní vestavba

U Vody 9

Plynový kotel s výkonem do 10 kW

dokument.doc (53 kB)

13.1.

Ing. Marek Coufal

Stavební úpravy

Kostelní

vý kondenzační kotel s výkonem do 19 kW dokument.doc (53 kB)

13.1.

Tak architects

Rezidence SPLENDID

Ovenecká 33

Plynový kondenzační kotel s výkonem do 18 kW

dokument.doc (59 kB)

20.1.

R projekt v.o.s.

Půdní vestavba

Jankovcova 30

Plynový kotel s výkonem do 14 kW

dokument.doc (53 kB)

29.1.

Ing. Arch. Lucie Faturíková

Změna využití části objektu

M.Horákové 3

Plynový kotel s výkonem do 23 kW

dokument.doc (53 kB)

10.2.

Blanka Svobodová

Ústřední topení

U Průhonu 21

Plynový kotel s výkonem do 24 kW

dokument.doc (59 kB)

24.2.

Ing.Arch.Richard Cibik

Nástavba patra,

Dělnická 1192

Plynový kotel s výkonem do 35 kW

dokument.doc (53 kB)

26.2.

STAVODESIGN

Půdní vestavba

Šmeralova 34

Plynový kotel

dokument.doc (53 kB)

27.2.

Půdy real s.r.o.

Stavební úpravy

Sládkova 7

Plynový kondenzační kotel s výkonem do 22 kW

dokument.doc (53 kB)

4.3

Engineers CZ

Nástavba a stavební úpravy- Malá Plynární 4

Malá Plynární 4 2x Plynový kondenzační kotel s celkovým výkonem do 100 kW dokument.doc (61 kB)

10.3.

Inc. Arch. Jana Syrovátková

Stavební úpravy bytu č.17, Veletržní 33

Veletržní 33

Plynový kondenzační kotel s výkonem do 40 kW

dokument.doc (63 kB)

12.3.

Jan Meduna

Novostavba V Podhoří

V Podhoří

Plynový kondenzační kotel s výkonem do 20 kW

dokument.doc (63 kB)

1.4.

CC Real s.r.o. – SM 25 s. r. o.

Šmeralova 25

Šmeralova

Plynový kotel 24 kW

dokument.doc (63 kB)
7.4. Lila . architektonický ateliér s. r. o.

Lofty-České přístavy č. p. 2356/1,2359/1,2360/5, 2363/1 k. ú. Holešovice

č. p.2356/1, 2359/1, 2360/5, 2363/1 k. ú. Holešovice

3 plynové kotle s celkovým výkonem 640kW dokument.doc (64 kB)

10.4.

Astrid spol. s r. o.

Výstavba plynové kotelny Dělnická 1324/9, Praha 7

Dělnická 1324/9, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 160 kW

dokument.doc (63 kB)

16.4.

Ing. Petr Brádka

Plynová kotelna - BD Haškova 123/3, Praha 7

Haškova 123/3, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 98 kW

dokument.doc (64 kB)

30.4.

Atelier Saem s. r.o.

Novostavba bytového domu Nad Kazankou, parc.č. 425, k. ú. Troja

Nad Kazankou parc.č. 425, k. ú. Troja

4 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 95,2 kW

dokument.doc (66 kB)

5.5.

Dagmar Kučerová

Rekonstrukce nástavby objektu Bubenská 1158/17,Praha 7

Bubenská 1158/17, Praha 7

11 plynových kondenzační kotlů s celkovým výkonem 198 kW

dokument.doc (66 kB)

7.5.

AP Studio s.r.o.

Rekonstrukce Vily- Nad Kazankou 223/31, Praha 7-Troja

Nad Kazankou 223/31, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 90 kW

dokument.doc (66 kB)

14.5.

Znamení čtyř

Stavební úpravy a přístavba a nástavba polyfunkčního domu, Dukelských hrdinů č. p. 522/28, Praha 7

Dukelských hrdinů 522/28, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 96 kW

dokument.doc (66 kB)

19.5

DDK Real s. r. o.

Nový zdroj tepla pro objekt Ortenovo náměstí 1571, Praha 7

Ortenovo náměstí 1571, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 83 kW

dokument.doc (63 kB)

26.5.

Lucida s . r. o.

Centrální zdroj tepla a TUV včetně rozvodů, Osadní 18, Praha 7

Osadní 18, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 128kW

dokument.doc (63 kB)

25.6.

APA spol. s r. o.

Stavební úpravy objektu č.p. 255,ul. Jana Zajíce 26-I. Etapa,Praha 7

Jana Zajíce 26, Praha 7

6 plynových kondenzační kotlů s celkovým výkonem 114 kW

dokument.doc (65 kB)

26.6.

APA spol. s r. o.

Stavební úpravy objektu č.p. 255,ul. Jana Zajíce26-II. Etapa,Praha 7

Jana Zajíce 26, Praha 7

2 plynových kondenzační kotlů s celkovým výkonem 38 kW

dokument.doc (66 kB)

1.7.

Růžičková a partneři s. r.o.

Výměna topného systému zdroje bytového domu Nad štolou 6, Praha 7

Nad Štolou 6, Praha 7

3 plynové kotle s celkovým výkonem 104 kW

dokument.doc (66 kB)

15.7.

Helena Kohoutová

Rekonstrukce podkroví pro 1 bytovou jednotku, Pplk. Sochora 36/739, Praha 7

Pplk. Sochora 36, Praha 7

1 plynový kotel s celkovým výkonem 24 kW

dokument.doc (64 kB)

18.7.

Stavodesign spol. s r. o.

Rekonstrukce dvorního traktu domu Šmeralova 137/3, Praha 7

Šmeralova 3, Praha 7

5 plynových kotlů s celkovým výkonem 100 kW

dokument.doc (63 kB)

23.7.

Ing. Jiří Štěpán

Nový zdroj tepla Bytového domu, Ortenovo nám.444/7,Praha 7

Ortenovo nám.444/7, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 97,4 kW

dokument.doc (63 kB)

25.8.

CEDE Studio s.r.o. Ing. Martin Pekárek

Stavební úpravy půdní vestavba BD Tusarova 1235/32, Praha 7

Tusarova 1235/32, Praha 7

2 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 23,6 kW

dokument.doc (63,5 kB)

1.8.

NPS s. r. o.

Novostavba rodiného dvojdomu –dům 4 na pozemcích parc.č.1479/1 a 1479/4 k. ú. Troja

parc.č. 1479/1a 1479/4 k.ú. Troja,Praha 7

1 plynový kondenzační kotel s celkovým výkonem 35 kW

dokument.doc (63 kB)

1.8.

NPS s. r. o.

Novostavba rodiného dvojdomu –dům 3 na pozemcích parc.č.1479/3 a 1480 k. ú. Troja

parc.č.1479/3 a 1480 k. ú. Troja,

4 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 49 kW

dokument.doc (63 kB)

4.8.

Ing. arch. Martin Žižka

Revitalizace 1.PP, stavební úpravy, přístavba výtahu, půdní vestavba, oprava a udržovací práce, včetně změny funkčního využití části bytového domu s komerčním parterem v Praze 7,Dukelských hrdinů 967, č. parc. Praha 7

Dukelských hrdinů 967, Praha 7

3 plynové kotle s celkovým výkonem 300kW

dokument.doc (62 kB)

4.9.

DELTAPLAN s.r.o.

Rekonstrukce budovy nádraží pro Památník ŠOA Bubny

Bubenská 177/8b

3 plynové kondenzační kotle s celkovým výkonem 186 kW

dokument.doc (65 kB)

8.9.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl.m. Technické zázemí – 5. etapa, Praha 7

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

1 plynový kondenzační kotel s celkovým výkonem 49,8 kW

dokument.doc (65 kB)

8.10.

Ing. Jozef Macko

Dostavba pavlačového bytového domu Milady Horákové 395/35, Praha 7

Milady Horákové 395/35, Praha 7

4 plynové kotle s celkovým výkonem 96 kW

dokument.doc (64 kB)

4.11.

Ing.Otakar Hereš

Holport II. Křižovatka ulic Komunardů a Přístavní,Praha 7

Komunardů a Přístavní, 834 a 835 k. ú. Holešovice, Praha 7

2 plynové kotle s celkovým výkonem 300 kW

dokument.doc (61 kB)

19.11.

Ing. Vladimír Tůma

Vila Nádvorní, parc. č. 176 a 177

Nádvorní ulice, parc. č. 176 a 177 k. ú. Troja

1 plynový kotel s výkonem 26 kW

dokument.doc (61 kB)

26.11.

Marcel Vondra

Půdní vestavba a úprava bytových jednotek v objektu č. p. 1289, v ulici u Parního mlýna v Praze 7

U Parního mlýna 1289

1x Plynový kotel s výkonem do 30 kW dokument.doc (61 kB)

28.11.

S-správa nemovitosti, a.s.

Praha7, Troja – Areál Trojského zámku – dům zahradníka. Změna využití pro restauraci Čtyřlístek

parc.č. 4 a 9 k. ú. Troja

1 x Plynový kotel s výkonem 35 kW.

dokument.doc (61,5 kB)

2.12.

Ing. arch. Jan Lapčík

Bytový dům s jednou bytovou jednotkou BD Na Pazderce č. p. 61

Na Pazderce č. p. 61

1xPlynový kotel s výkonem do 35kW

dokument.doc (61 kB)

4.12.

Lucida s. r. o.

Stavební úpravy a obnova bytového domu Korunovační 570/18, Praha 7 - Bubeneč

Korunovační 570/18

18 x Plynových kotlů s celkovým výkonem do 288 kW

dokument.doc (61 kB)

8.12.

APA

Stavební úpravy objektu č. p. 255, Jana Zajíce č. 26, na pozemku č. parc. st.296 k. ú. Bubeneč, Praha 7 –II.etapa

Jana Zajíce 26

2xPlynový kotel s celkovým výkonem do 38 kW

dokument.doc (61 kB)
18.12. Rila s. r. o. Úprava bytového domu Přístavní 427/21, Praha 7 Přístavní 21, Praha 7 1 plynový závěsný kotel s výkonem do 26 kW dokument.doc (61 kB)

 

26.02.2015 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4776 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7