Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 se otevírá občanům

Jedním z úkolů, které si nové vedení Prahy 7 po volbách vytýčilo, bylo zlepšení komunikace mezi radnicí a veřejností. Za první tři týdny od zvolení současné Rady MČ Praha 7 se podařilo zrealizovat několik kroků směrem ke zlepšení informovanosti občanů, zvýšení transparentnosti a přibližování radnice veřejnosti.

Již na svém ustavujícím zasedání Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo změnu jednacího řádu. V něm byly mimo jiné stanoveny dva pevné body pro každé zasedání zastupitelstva, kdy občané dostanou možnost přednést své dotazy a připomínky. Jeden z těchto bodů je stanoven na začátek jednání a druhý pevně fixován na 18 hodin.

„Tuto novinku si občané budou moci vyzkoušet v pondělí 15. prosince, kdy se bude konat naše první řádné zasedání zastupitelstva. Rádi přivítáme každého, kdo by chtěl se zastupiteli něco probrat. Pro ty, kterým více vyhovuje sledovat naše jednání z domova, jsme zavedli online přenos. Tyto základní služby pro občany zde scházely,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Mgr. Jan Čižinský.

Další aktuálně zavedenou novinkou je zveřejňování návrhů usnesení před zasedáním zastupitelstva. Občané se na stránkách www.praha7.cz mohou seznámit s obsahem jednotlivých bodů, které bude zastupitelstvo projednávat, a případně si i stáhnout či vytisknout materiály, které je zajímají. Stejně tak jsou veřejná jednání komisí a výborů a zveřejňovány rovněž budou návrhy usnesení rady.

Vedení radnice také prosadilo zveřejňování všech příloh usnesení rady a zastupitelstva, kromě údajů, které zákon přímo zakazuje zveřejnit. Zároveň se zaměřuje na zpřehlednění webových stránek. Mimo jiné došlo k zjednodušení a zpřístupnění přehledů nebytových prostor určených k dlouhodobému pronájmu. Dříve je občané mohli nalézt pouze na úřední desce, kde se byli nuceni probírat často i dva roky starými informacemi. Nyní je vše uvedeno přehledně na jednom místě. Zveřejněn byl rovněž soupis nemovitého majetku, který bude následně doplněn
o fotografie, pasporty a další související dokumenty.

„Cílem je, aby byli občané, kteří jsou našimi zaměstnavateli, maximálně informováni, o čem, jak a proč rozhodujeme. Veřejná budou proto také jednání všech komisí Rady MČ Praha 7 i výborů Zastupitelstva MČ Praha 7. O důležitých rozhodnutích nebo plánovaných projektech jsme navíc již začali veřejnost informovat prostřednictvím plakátů a letáků v ulicích Prahy 7 či přímo v dotčených domech. Tento způsob komunikace nám mimo jiné umožňuje zprostředkovat důležité informace občanům, kteří neužívají webové stránky či sociální sítě,“ doplnil starosta Mgr. Jan Čižinský.

Novinky na webových stránkách Prahy 7 si můžete prohlédnout zde:

Návrhy usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 - http://navrhy.praha7.cz/path/nav

Pronájmy nebytových prostor - http://www.praha7.cz/O-Praze-7/Pronajmy-nebytovych-prostor

Soupis nemovitého majetku - http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-MAJETKU-OMA

Online přenos ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 - http://youtu.be/T0inFucwBMg

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7
tel.: 220 144 007
e-mail: vokusm@praha7.cz

12.12.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2637 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7