Česky   English
Úřad městské části > Čistota a životní prostředí

Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků

Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14 a Praha – Troja, kde svoz odpadu obstarávají společnosti AVE CZ, Komwag, a Ipodec) během vánočních a novoročních svátků.

Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř 7000 tun odpadu. „Největší nárůst tradičně očekáváme v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun více. To je o cca 60 procent větší množství než během roku“, říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 procent, u směsného odpadu jde asi o 5 procent.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2014 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech.

Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště).

U tříděného odpadu budeme ve dnech 15. - 31. 12. 2014 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:

  • 22. – 31. 12. 2014 normální svoz dle příslušných programů
  • 1. 1. 2015 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
  • 2. 1. – 4. 1. 2015 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

  • 22. – 31. 12. 2014 normální svoz dle příslušných programů
  • 15. - 31. 12. 2014 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
  • 1. 1. 2015 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
  • 2. 1. – 4. 1. 2015 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných území i o volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem. Vánoční stromky budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2014.

Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. „Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu“, vysvětluje mluvčí Mana.

- ; Přečteno: 1603 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7