Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 dohlédne, aby se Šlechtovka příští rok opravila

MČ Praha 7 vítá a plně podporuje avizovanou snahu Magistrátu hlavního města Prahy zahájit rekonstrukci Šlechtovy restaurace již v roce 2015. Zároveň však upozorňuje na to, že sliby magistrátu o opravě Šlechtovky poslouchá již 11 let, tedy od doby, kdy se hlavní město stalo správcem objektu. Sedmá městská část proto vyhlásila, že v případě dalšího odkladu je připravena rekonstrukci zajistit z vlastních zdrojů.

„Šlechtova restaurace chátrá ve Stromovce již přes 50 let a kvůli opakovanému odkládání oprav se stala jednou z nejohroženějších pražských kulturních památek. O tom, že magistrát opět slibuje Šlechtovku opravit, jsme se dozvěděli pouze z médií. Hlavní město s námi v této věci vůbec nekomunikuje a máme bohužel špatnou zkušenost, že dřívější podobné závazky neměly dlouhého trvání. S tímto stavem rozhodně nejsme spokojeni. Pokud by se ukázalo, že jde o další ze série planých slibů, jsme připraveni začít shánět potřebné finanční prostředky a pustit se do rekonstrukce sami,“ říká starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Magistrát hlavního města Prahy spravuje Šlechtovu restauraci od roku 2003. Tehdy uzavřel s MČ Praha 7 smlouvu o výpůjčce objektu kvůli nutnosti zajištění objektu během výstavby tunelového komplexu Blanka. Od té doby mělo osud Šlechtovky v rukou hlavní město, které se opakovaně zavázalo objekt kompletně zrekonstruovat. Představitelé magistrátu však v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nikdy nepřikročili od slov k činům.

Historie Šlechtovy restaurace, které se říká též Královská dvorana nebo Dolní letohrádek, sahá až na konec 17. století. Podnik zažil největší slávu na konci 19. století a v 1. polovině 20. století, kdy ji provozoval restauratér Václav Šlechta. Po druhé světové válce byla restaurace znárodněna a v 60. letech 20. století zrušena kvůli havarijnímu stavu. Na neutěšeném stavu chátrajícího objektu se navíc podepsaly dva požáry v letech 1978 a 1980.

Novodobá historie Šlechtovy restaurace se začala psát až v 90. letech, kdy se objevily první snahy někdejší symbol Stromovky opravit. V roce 1998 dostala objekt ve značně dezolátním stavu do správy MČ Praha 7 a ihned zahájila kroky směřující k jeho záchraně. V první fázi byly provedeny statické a zabezpečovací práce a vybudovány nové rozvody inženýrských sítí. Investice dosáhla výše 10 milionů korun. V roce 2001 už byla připravena projektová dokumentace na rekonstrukci a stavební úřad k ní dokonce vydal i stavební povolení. Realizaci stavby ovšem zmařila ničivá povodeň v roce 2002, která budovu ještě více poškodila.

Hlavní město Praha následně v roce 2003 převzalo správu objektu, zároveň mu byl poskytnut již hotový projekt sedmé městské části. V roce 2011 magistrát vyhlásil záměr na rekonstrukci, připravil nový projekt a vyčlenil potřebné finanční prostředky. Zakázku následně zrušil a od té doby opravu Šlechtovky opakovaně odkládá.

„Za jedenáct let své správy magistrát s touto budovou neudělal nic, proto se nyní nachází ve velmi neutěšeném stavu. Praha 7 učiní všechno pro to, aby se v okamžiku otevření Blanky začalo na Šlechtovce pracovat,“ dodal starosta Marek Ječmének.  

Jak šel čas kolem „Šlechtovky“

Období

Událost

1689-1692

Výstavba pro císaře Leopolda I.

1792

Oslava korunovace císaře Františka II.

1803

Otevření Královské obory veřejnosti

20. léta 19. stol.

Václav Steinitzsi v budově Dolního letohrádku otevírá restauraci

1855-1858

Bernard Grueber přestavuje letohrádek podle novogotického slohu

1882

Budovu si pronajímá Václav Šlechta, provozuje restauraci až do 2. světové války

1945

Znárodnění restaurace

60. léta 20. stol.

Zrušení restaurace pro havarijní stav

1978

Vyhoření objektu

1980

Vyhoření objektu

1998

Objekt svěřen do správy MČ Praha 7

konec 90. let 20. stol.

MČ P7: statické a zabezpečovací práce, nové rozvody inženýrských sítí

2001

MČ P7: projektová dokumentace na rekonstrukci, vydáno stavební povolení

2002

Povodně, poškození objektu, navýšení nákladů, oddálení rekonstrukce

2003

Magistrát si půjčuje objekt na neurčito kvůli zajištění během výstavby tunelu Blanka, od tohoto okamžiku se stává správcem objektu

2010

Magistrát: vyhlášen záměr na celkovou rekonstrukci objektu

2011

Magistrát: vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci

2013

Magistrát: zrušení zakázky

2014

Magistrát: záměr zahájení prací v roce 2015
MČ Praha 7: v případě dalšího odkladu záměr samostatné rekonstrukce

 

 

 

10.10.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1771 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7