Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 nesouhlasí s novými stavebními předpisy

Již od 1. října tohoto roku mají v Praze vejít v platnost nové stavební předpisy, které Rada hl. m. Prahy schválila v červenci. MČ Praha 7 již v únoru vyjádřila své výhrady k navrhovanému znění, které však ve finální podobě nebyly z velké části akceptovány. Sedmá městská část se obává především reálně hrozící právní nejistoty, zhoršení stavu parkování a celkového uvolnění dosud platných omezení, týkajících se nové výstavby.

„Nové stavební předpisy v mnoha ohledech nereflektují zájmy a potřeby jednotlivých městských částí a jejich obyvatel. V současné podobě nahrávají především developerům, kterým do značné míry uvolňují ruce, bez ohledu na negativní důsledky, které to Pražanům přinese,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Jako problematickou vidí Praha 7 již značnou zmatečnost a nesrozumitelnost velkého množství paragrafů, přílišnou provázanost předpisů s dosud neexistujícím Metropolitním plánem a časté odkazování na územní studie a regulační plány, které mají územní plán suplovat.

„Bez účinnosti nového územního plánu nebudou mít stavební úřady dostatečné podklady pro svá rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že studie zpracované autorizovanými architekty, které by územní plán nahrazovaly, budou ostatními účastníky stavebních řízení napadány jako účelové. Schází zde rovněž komplexní metodika. Mnohá ustanovení jsou nevymahatelná, nejasná či dokonce v rozporu s jinými předpisy,“ doplnil starosta Marek Ječmének.

Za největší hrozbu Praha 7 považuje nadměrné zhuštění městské zástavby a úbytek parkovacích míst. Pražské stavební předpisy změkčují požadavky na odstupové vzdálenosti staveb či oslunění objektů. Schází zde rovněž omezení celkové zastavěnosti pozemků, a to i u řadových rodinných domů. Další změna umožňuje snížení počtu parkovacích míst v rámci nové výstavby.

„Tento krok považuji za zcela nepřijatelný. Není přece možné stavět byty a nezajistit parkování pro ty, kteří v nich budou žít. Praha 7 se dlouhodobě snaží docílit toho, aby byly parkovací kapacity u nové výstavby co nejvyšší, což by nám pomohlo dostat parkující auta z ulic. Magistrát v tuto chvíli nepochopitelně činí pravý opak. To vše bohužel zřetelně demonstruje, jaký chaos na radnici hlavního města pod současným vedením vládne,“ řekl starosta Marek Ječmének 

08.10.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2477 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7