Česky   English
O Praze 7 > Volby

Informace o distribuci volebních lístků voličům

Po 25. září 2014 bude zahájena roznáška hlasovacích lístků voličům. Obdrží je občané, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně jeho dodatku, tj. jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území MČ Praha 7 a mají řádně označenou poštovní schránku. Každý volič obdrží modrou obálku formátu A4, která obsahuje:

  • oznámení o době a místě konání voleb v příslušném okrsku
  • hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 7
  • hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy
  • pokyny ke způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstev
  • sadu hlasovacích lístků pro volby do Senátu označené „volební obvod č. 27 Praha 1“  (Praha 1 je sídlem senátního obvodu).

Hlasovací lístky do Senátu PČR neobdrží voliči – občané jiných členských států EU zapsaní do Dodatku stálého seznamu, kteří jsou oprávněni volit pouze ve volbách do Zastupitelstev obcí.

Žádáme tímto občany, aby laskavě poskytli distributorům hlasovacích lístků ve vlastním zájmu součinnost a umožnili jim na požádání vstup do domu.

Roznáška hlasovacích lístků musí být provedena nejpozději do 7. října 2014 do 16,00 hod. V případě, že některý volič v této lhůtě hlasovací lístky neobdrží, má možnost vyzvednout si je na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, 2. patro, kanceláře č. 271 – 275.

 

JUDr. Zuzana Chramostová,
vedoucí odboru správních agend

22.09.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 632 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7