Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

výzva volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

které v souladu s ust. § 17 odst. 2 č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. 

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 10. září 2014 do 16,00 hod.

Seznam musí obsahovat předepsané náležitosti, tj. jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu delegáta, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí, sdružení nezávislých kandidátů  nebo koalice. Doporučujeme uvést i telefonní kontakt na delegáty,  rodné číslo (je nezbytné k výplatě odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise) a doručovací adresu, je-li odlišná od místa trvalého bydliště.

 

Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

- ; Přečteno: 654 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7