Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do zastupitelstva MČ Praha 7 - Informace pro kandidáty

konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Informace pro kandidáty

Odbor správních agend Úřadu městské části Praha 7 jako registrační úřad sděluje:

1. V souladu s ust. § 21, odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 7 podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. srpna do 16,00 hod. na odbor správních agend Úřadu MČ Praha 7 se sídlem v Praze 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 2. patro, dveře č. 271 – 274. Každý kandidát vyplní „Prohlášení“, která budou předložena spolu s kandidátní listinou.

2. Podává-li kandidátní listinu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu.

    Ve smyslu ust. § 21 odst. 4 a přílohy zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do  zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  byly stanoveny potřebné počty podpisů voličů na peticích:

    pro nezávislého kandidáta……………………………  778 podpisů

    pro sdružení nezávislých kandidátů……………….. 2 723 podpisů

3. Do 11. 8. 2014 bude probíhat přezkoumání kandidátních listin a současně volební strany mohou v této lhůtě doplňovat další kandidáty nebo měnit jejich pořadí.

4. Do 13. 8. 2014 budou volební strany v případě nedostatků na kandidátních listinách vyzvány  k odstranění závad ve lhůtě do 18. 8. 2014.

5. Do 23. 8. 2014 registrační úřad rozhodne o škrtnutí kandidáta, registraci a odmítnutí kandidátních listin.

 

 JUDr. Zuzana Chramostová
vedoucí odboru správních agend

02.07.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2399 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7