Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky, se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014 dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a  vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha 7 je součástí volebního obvodu č. 27, který zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha – Suchdol, Praha – Troja, část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a   k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Sídlem volebního obvodu č. 27 je Praha 1. 

Volič s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7  může požádat o vydání voličského průkazu na odboru správních agend Úřadu městské části Praha 7 písemně (nejpozději do 3. 10. 2014 do 16,00 hod.) nebo osobně (nejpozději do 8. 10. 2014 do 16,00 hod.). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaná do datové schránky. Voličský průkaz opravňuje volit mimo volební okrsek, kam volič spadá dle svého trvalého bydliště, ale pouze ve volebních okrscích na území volebního obvodu č. 27. Voličské průkazy budou vydávány od  25. 9. 2014 do 8. 10. 2014 do 16,00 hod. na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, 2. patro, kancelář č. 271.

Žádost o voličský průkaz

Plná moc k převzetí voličského průkazu

   

       

 

 

30.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1813 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7