Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 chce vymýtit herny ze svého území

Zastupitelstvo MČ Praha 7 se na svém zasedání v pondělí 16. června 2014 rozhodlo vyzvat Zastupitelstvo hl. m. Prahy k novelizaci obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje provoz loterií a jiných sázkových her na území hlavního města. V rámci novelizace vyhlášky chce sedmá městská část přistoupit k úplnému zrušení heren na svém území.

„Praha 7 dlouhodobě činila kroky, které vedly k zásadní regulaci hazardu na našem území. V rámci květnového referenda jsme dali občanům možnost rozhodnout o tom, jak má městská část v této otázce dále postupovat. Přestože se hlasování nezúčastnil dostatečný počet voličů, aby bylo ze zákona platné, dali jsme našim občanům jasný příslib učinit maximum pro to, aby prostředky a síly, vynaložené na pořádání referenda, nebyly zmařené. Na základě výstupů z referenda proto dnes zastupitelstvo vyjádřilo svou vůli přistoupit na území Prahy 7 k nulové toleranci vůči hazardu,“ řekl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Místní referendum o hazardu se v Praze 7 konalo ve dnech 23. a 24. května 2014. Referenda se zúčastnilo 25,2 % oprávněných voličů (7.692), což je téměř o 10 % méně, než stanovuje zákon. Aby bylo hlasování platné, muselo by se místního referenda zúčastnit alespoň 35 % z celkového počtu 30 568 oprávněných voličů v Praze 7.

Referendum mělo odpovědět na otázky, zda má Praha 7 pokračovat v dosavadní postupné regulaci heren, nebo činit kroky vedoucí k nastolení nulové tolerance. Zatímco pro postupnou regulaci s nepřekročitelným limitem 20 heren se vyslovilo 10,9 % voličů (3.330), pro nulovou toleranci hlasovalo 21,8 % voličů (6.666).

Praha 7 nemůže o zrušení hazardu na svém území rozhodnout sama. Městské části mohou pouze iniciovat změnu obecně závazné vyhlášky, která herny povoluje. Toto je jediná možná cesta, jelikož vyhlášky na území hlavního města schvaluje a vydává výhradně Zastupitelstvo
hl. m. Prahy. V případě novelizace vyhlášky pak městská část může v rámci připomínkového řízení zažádat o zrušení heren na svém území.

„Domníváme se zároveň, že by postup v této důležité otázce měl být opřen o ucelenou celopražskou koncepci. Jednotlivé ostrůvky nulové tolerance v rámci hlavního města nepředstavují dlouhodobé řešení, jelikož pouze přesouvají zátěž vyplývající z provozu hazardních her mezi jednotlivými městskými částmi. Proto jsme hlavní město rovněž vyzvali k systémovému řešení problematiky hazardu na celém území Prahy,“ doplnil starosta Marek Ječmének.

17.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2342 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7