Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací > Odbor správních agend - oddělení matriky

Vydání rodného listu narozeného dítěte

Postup při vyřizování záležitosti

VYDÁNÍ RODNÉHO LISTU NAROZENÉHO DÍTĚTE

VYŘIZUJE

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND, oddělení matrik

dveře číslo 260, telefon: 220 144 193, 220 144 146, 220 144 229

ÚŘEDNÍ HODINY  

Pondělí   7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Úterý  

po dohodě

Středa 7.30 – 11.30 12.30 – 18.00
Čtvrtek

po dohodě

Pátek

ZAVŘENO

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (podání žádosti a další náležitosti)

O vydání rodného listu mohou žádat rodiče dítěte.

JAKÉ DOKLADY MUSÍTE PŘEDLOŽIT

 • provdané ženy     – oddací list, dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči
 • svobodné ženy    – rodný list, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy     – rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • ovdovělé ženy     - rodný list, úmrtní list manžela, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte

V případě, že rodiče určili otcovství již před narozením dítěte:

 • zápis o určení otcovství
 • dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči

Předkládají se originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů. Po předložení občanských průkazů obou rodičů (může vyřídit jeden z rodičů) je rodný list k vyzvednutí na oddělení matrik. 

Doklady nutné k zápisu o určení otcovství před narozením dítěte a kdy lze toto prohlášení učinit:

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci
 • ovdovělé ženy předloží úmrtní list manžela

Zápis o určení otcovství lze sepsat pouze v případě, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství nebo úmrtí manžela uplynulo více, jak 300 dnů.!!!

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit i po narození dítěte. Pokud by jeden z nastávajících rodičů byl mladší 16ti let, lze určit otcovství pouze prostřednictvím soudu.

SPRÁVNÍ POPLATKY

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůta pro vyřízení je 3060 dnů od podání žádosti

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb., O rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích. 
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaká jména lze zapsat do matriky :

Do matriky mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je třeba předložit doklad vydaný soudním znalcem.

V případě, že státní občan ČR se narodí mimo území našeho státu, zapíše se jeho narození do zvláštní matriky v Brně. V těchto případech je nutná osobní návštěva na matričním úřadě.

 

Aktualizace: 17. 3. 2011

16.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 4905 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7