Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 otevřela diskuzi o budoucnosti Letné

Co bude s Letenskou plání po dokončení tunelu Blanka? Jak by se měla proměnit volná písčitá plocha? Jakou Letnou Pražané vlastně chtějí? Na tyto stále naléhavější otázky hledali odpovědi účastníci odborné diskuze, kterou uspořádala MČ Praha 7 v pondělí 9. června 2014 v Informačním centru tunelového komplexu Blanka. Setkání se zúčastnili experti z oblasti urbanismu, historie, sportu, kultury a občané Prahy 7. Pražský primátor Tomáš Hudeček a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy účast odmítli.   

„Je to tak unikátní a cenný prostor, že považujeme za vhodné zapojit odbornou i laickou veřejnost. Odborné setkání je pouze první krok, díky kterému získáme katalog smysluplných návrhů. O nich budeme následně diskutovat s širokou veřejností. Konkrétní představu zatím nemáme, ale cítíme nutnost ukončit provizorium, kterým místo již delší dobu trpí, a konečně vymyslet koncepční řešení. Rádi bychom zachovali klíčové funkce lokality, tj. odpočinek, volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce. Zároveň je nutné zakrýt rampy křižovatky U Vorlíků a vystupující podzemní garáže,“ řekl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének 

Nejvýznamnější akcí na Letné byl letos Olympijský park, postavený při příležitosti zimní olympiády v Soči. Za 18 dní tudy prošlo přes 400 000 lidí z celé republiky. Tisíce dětí dostaly nevšední příležitost vyzkoušet si neznámé či nedostupné sportovní disciplíny a nasát olympijskou atmosféru.

„V souvislosti s Olympijským parkem jsme otevřeli debatu nad využíváním veřejných prostranství, kterým podobné akce sluší. Proto jsme rádi, že Praha 7 v této diskusi pokračuje. Letenské sady se například díky parku dočkaly po letech revitalizace,“ říká Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru.   

Urbanistické úvahy o Letenské pláni a přilehlém prostoru nejsou ničím novým, první z nich dokonce spadají až do 19. století.

„V archivech se dochovalo velké množství nerealizovaných projektů na využití letenského prostoru. Na Letné měl stát například památník zakladatelům Sokola, velký komplex budov české univerzity, budovy ministerstev, státní galerie, knihovna a dokonce i parlament. Nic z toho se nakonec z různých důvodů nepostavilo. Přesto však není pravdou ani to, že Letenská pláň byla vždy volná. Před 1. světovou válkou tu působily fotbalové kluby a ve 30. letech stál uprostřed velký klusácký stadion,“ řekla PhDr. Eva Skalická z Národního památkového ústavu, která je spoluautorkou publikace Letná – Historie a vývoj prostoru.

Příloha - orientační přehled nejvýznamnějších nerealizovaných projektů na Letné

Původ

Návrh

Umístění

1897

Průkop Letnou (eventuálně tunel či kombinace)

Propojení předmostí Čechova mostu s Letenskou plání

1905

Budovy české univerzity (techniky)

Okraj Letenské pláně (osa Čechova mostu)

1920

Regulace Letné a okolí Hradu (celková přestavba, vyřešení přístupu, výstavba veřejných budov)

Letná

1928

Budova parlamentu ČSR

Okraj Letenské pláně (osa Čechova/Štefánikova mostu)

1931

Státní galerie, Masarykova knihovna

Nejprve okraj Letenské pláně (osa Štefánikova mostu), později západní Letná

1938

Protiletecké kryty

Letná

1947

Budova Národního shromáždění

Různá místa Letné

1964

Soutěž na ideové architektonické a urbanistické řešení Letenské pláně

Letenská pláň

1977

Památník osvobození Československa Rudou armádou

Bývalý Stalinův pomník

1994

Památník obětem totality (Jan Kaplický)

Bývalý Stalinův pomník

2000

Eskalátory z nábřeží na Letnou

Propojení předmostí Čechova mostu s Letenskou plání

2001

Oceanárium

Pod bývalým Stalinovým pomníkem

2006

Národní fotbalový stadion

Letenská pláň/současný stadion AC Sparta Praha

2007

Národní knihovna, vítězný návrh architekta Jana Kaplického

Špejchar

2007

Ideová urbanistická soutěž

Letenská pláň a přilehlý prostor

2007

Letenská kulturní akropolis (Národní knihovna + archeologické muzeum, koncertní síň)

Špejchar

2008

Vodní nádrž k zavlažování jižního svahu Letné

Letenská pláň

2008

Centrální městský park

Letenská pláň

2010

Socha Michaela Jacksona

Nedaleko bývalého Stalinova pomníku

2010

Návrh architekta Radana Hubičky

Letenská pláň

 

10.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2849 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7