Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 pomůže dalším nájemníkům

Městská část Praha 7 zahájila v roce 2009 program podpory vybraných skupin nájemníků, kteří se kvůli deregulaci dostali do tíživé finanční situace. Na tento krok letos městská část navázala programem adresné sociální pomoci, který je tentokrát zaměřen na všechny příjemce starobního či plného invalidního důchodu a osamělé rodiče pečující o zdravotně postižené dítě.

 „Za celou dobu trvání tohoto programu sedmá městská část vyplatila 266 nájemníkům částku v celkové výši 883.600,- Kč. Dříve byla podpora určena pouze těm, u nichž v daném roce došlo ke zvýšení nájemného. Nově nastavená pravidla nám umožní, aby se finanční pomoc dostala k ještě vyššímu počtu potřebných obyvatel Prahy 7,“ uvedla radní MČ Praha 7 Mgr. Marcela Justová.   

Do programu adresné sociální pomoci se mohou zapojit příjemci starobního či plného invalidního důchodu. Dále je program určen osamělým rodičům, kteří se celodenně starají o těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči. Všichni žadatelé musí doložit, že již pobírají příspěvek na bydlení. Žádný z příslušníků dotčených domácnosti zároveň nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení. Žadatelé rovněž musí hradit nájemné pravidelně a na užívaném bytě nesmí váznout žádná pohledávka. Minimální délka trvalého pobytu žadatele musí být nejméně 5 let. Žadatel rovněž nesmí odmítnout případnou nabídku městské části Praha 7 k uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu nebo bytu v Domě s pečovatelskou službou.

Zájemci, kteří splňují uvedené podmínky, si budou moci požádat o finanční výpomoc za 1. pololetí tohoto roku. Žádosti je třeba podat v období od 1.7.2014 do 31.7.2014 na Odboru sociálním a zdravotnictví, bytových a nebytových prostor Úřadu MČ Praha 7. Předepsané formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři č. 125.

V případě kladného vyřízení bude žadateli pomoc vyplacena jednorázově během 2. pololetí roku 2014 v následující výši:

  • velikost bytu do 50 m2 – 400,- Kč měsíčně
  • velikost bytu 60 – 100 m2 – 500,- Kč měsíčně
  • velikost bytu nad 100 m2 – 600,- Kč měsíčně
06.06.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2444 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7