Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Praha 7 hledá nového provozovatele polikliniky

Sedmá městská část vyhlásila veřejnou soutěž na prodej podílu obchodní společnosti, do které by se měla transformovat současná příspěvková organizace Sdružené ambulantní zařízení Praha 7. Stalo se tak v návaznosti na usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 z dubna tohoto roku. Vítěz veřejné soutěže by se měl stát budoucím provozovatelem polikliniky na území Prahy 7.

Veřejnou soutěž z pověření městské části pořádá zástupce vyhlašovatele – Společná advokátní kancelář Balcar a kolektiv. Nabídky mohou být podávány na adresu advokátní kanceláře (Palác Riesů, Panská 6, 110 00 Praha 1) do 6. června 2014, do 10 hodin. S podrobnostmi o soutěži se zájmeci mohou seznámit na webových stránkách www.praha7.cz či od zástupce vyhlašovatele.

Příspěvková organizace Sdružené ambulantní zařízení Praha 7 (SAZ) funguje v sedmé městské části od roku 1991. Jedná se o jedno z posledních zdravotnických zařízení, která obce touto cestou provozují. Na jeho fungování Praha 7 každoročně doplácí zhruba 3 mil. Kč. V rozpočtu městské části již nezbývají další finanční prostředky na nezbytné renovace prostor a modernizaci vybavení. Nájem ve stávajícím objektu navíc končí již k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo v dubnu tohoto roku rozhodovalo o tom, jakým způsobem provoz polikliniky na našem území zachovat v co nejkvalitnější a nejperspektivnější podobě do dalších let.

Zastupitelé se usnesli na transformaci příspěvkové organizace v obchodní společnost a následném prodeji obchodního podílu novému provozovateli. Tím by se měl stát kvalifikovaný zájemce, úspěšně podnikající v oblasti poskytování zdravotní péče, který se městské části smluvně zaváže, že bude na území Prahy 7 provozovat polikliniku minimálně po dobu 25 let.

Praha 7 touto cestou hledá silného partnera, který zde bude poskytovat ambulantní zdravotní péči přinejmenším o stejném rozsahu jako SAZ. Hlavními kritérii pro výběr bude na jedné straně cenová nabídka, ale také celkový investiční a projektový koncept. Preferovány budou projekty obsahující modernizaci polikliniky, rozšíření zdravotnických odborností, navýšení počtu lékařů, investice do moderních lékařských přístrojů atd.

V případě, že bude vybrán vítěz soutěže, městská část s ním uzavře smlouvu o smlouvě budoucí, a následně zahájí proces transformace příspěvkové organizace SAZ na obchodní společnost. Výsledným krokem bude převedení stroprocentního podílu v této společnosti na vítěze soutěže.  

26.05.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2975 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7