Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

Referendum o hazardu v Praze 7 je kvůli nízké účasti neplatné

Nedostatečnou účastí skončilo místní referendum o budoucnosti hazardu v Praze 7, které proběhlo v pátek 23. května a v sobotu 24. května. Hlasovat přišlo 25,2 % oprávněných voličů (7.692), což je téměř o 10 % méně, než stanovuje zákon. Aby bylo hlasování platné, muselo by se místního referenda zúčastnit alespoň 35 % voličů.

Referendum mělo odpovědět na otázky, zda má Praha 7 pokračovat v dosavadní postupné regulaci heren, nebo okamžitě nastolit nulovou toleranci. Zatímco pro postupnou regulaci s nepřekročitelným limitem 20 heren se vyslovilo 10,9 % voličů (3.330), pro nulovou toleranci hlasovalo 21,8 % voličů (6.666).

„Chtěl bych především poděkovat všem občanům, kteří se místního referenda i evropských voleb zúčastnili. Jsem přesvědčen, že přes nižší účast nebudou prostředky a síly, vynaložené na pořádání referenda, zmařené. Městská část získala nesmírně cenná data, k nimž bychom se jinak dostávali jen velmi obtížně. Přínosná bude především hlubší analýza hlasování v jednotlivých okrscích, která nám umožní zaměřit svou pozornost na ty lokality, kde naše občany trápí hazard nejvíce. V každém případě regulaci hazardu nadále považujeme za velkou prioritu a budeme pokračovat v dalším snižování počtu heren na našem území,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének

Radnice sedmé městské části za posledních 8 let snížila počet povolených výherních hracích přístrojů ze 797 na 120, tedy o 85 %. V posledních letech také výrazně klesá počet heren. V roce 2012 bylo zrušeno 25 ze 75 provozoven a s novou vyhláškou hlavního města Prahy se jejich počet snížil o dalších 25. Protože v daném období přibyla pouze jediná nová herna, v současnosti jich zde funguje 26.

 

Výsledky referenda:

  1. „Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby na území MČ Praha 7 došlo k redukci na maximálně 20 provozoven provozujících loterie a sázkové hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ  Praha  7?

ANO – 3.330 NE – 1.885

Referendum je kvůli nízké účasti neplatné, výsledek není závazný.

  1. „Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 7 vyzvala Zastupitelstvo hlavního města Prahy k vyhlášení nulové tolerance provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 7?

ANO – 6.666     NE – 582

Referendum je kvůli nízké účasti neplatné, výsledek není závazný.

26.05.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1778 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7