Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2014

O regulaci hazardu v Praze 7 rozhodnou občané v místním referendum

Místní referendum o budoucnosti hazardu v Praze 7 je za dveřmi. Občané sedmé městské části se vydají k volebním urnám v pátek 23. května a v sobotu 24. května, hlasovat tedy budou souběžně s volbami do Evropského parlamentu. V referendu se bude rozhodovat o tom, zda má Praha 7 pokračovat v dosavadní postupné regulaci heren, nebo okamžitě nastolit nulovou toleranci.

„Místní referendum je významný a dosud jediný uzákoněný nástroj přímé demokracie v ČR. Problematika hazardu se stala hojně diskutovaným celospolečenským tématem, a proto pevně doufám, že si občané nenechají ujít možnost nastavit Praze 7 jasný směr, jak má v této otázce postupovat. Na referendum o hazardu se osobně velice těším, sám jsem zvědavý, jak lidé rozhodnou,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Součástí hlasování budou 2 zjišťovací otázky, tedy takové, na které lze odpovědět pouze Ano nebo Ne. První se týká návrhu zavést na území městské části nepřekročitelný limit 20 heren. Tento postup by umožnil koncepčně omezovat počet heren od dvaceti až do nuly a průběžně vyhodnocovat dopady regulace. Druhá otázka ověřuje souhlas místního obyvatelstva se zavedením tzv. nulové tolerance. Pokud by občané upřednostnili tento přístup, radnice by musela podniknout takové kroky, které by vedly ke zrušení veškerých provozoven loterijních a sázkových her v Praze 7. V obou případech by však měl poslední slovo Magistrát hlavního města Prahy.

Radnice sedmé městské části se problematikou hazardu dlouhodobě zabývá. Za posledních 8 let se jí podařilo snížit počet povolených výherních hracích přístrojů ze 797 na 120, tedy o 85 %. V posledních letech také výrazně klesá počet heren. V roce 2012 bylo zrušeno 25 ze 75 provozoven a s novou vyhláškou hlavního města Prahy se jejich počet snížil o dalších 25. Protože v daném období přibyla pouze jediná nová herna, v současnosti jich zde funguje 26. Zatímco místní zastupitelé se většinově přiklánějí k pokračování výrazné a zároveň koncepční regulace hazardu, většinový názor občanů odhalí až blížící se referendum.

Výsledky místního referenda se interpretují podle pravidel, která stanovuje zákon. Aby bylo hlasování platné, musí se zúčastnit alespoň 35 % oprávněných voličů (10 691 obyvatel). To však ještě není zárukou toho, že bude výsledek referenda závazný pro městskou část. Pro danou odpověď na otázku se musí vyslovit nadpoloviční většina hlasujících, a ta zároveň musí tvořit alespoň 25 % ze všech voličů (7 636 obyvatel).

Hlasování proběhne jednoduše, voliči označí u každé ze dvou otázek vždy pouze Ano nebo Ne. Pokud nevyberou ani jednu z možností, bude jejich hlas platný s tím, že se pro danou otázku zdrželi hlasování. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

21.05.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 1598 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7