Česky   English

ZŠ Trojská

Obrázek bez popisku

Základní škola Trojská

Adresa: Trojská 110, 171 00, Praha - Trója

Ředitel

Mgr. Alois Pacík

233540142, 602 953 575

Zástupkyně ředitele

Mgr. Kateřina Tůmová

233540142, 606948800

Vedoucí ŠJ

Renata Žídková

233541614

Vedoucí ŠD

Monika Macurová

728372943

Web: www.zstrojska.com

Email: zstrojska@atlas.cz

Zájmová činnost: keramika, výuka základů na PC, výtvarný kroužek, aerobik, flétna,
jazyk anglický od 1. ročníku.

Popis školy:

Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem "TROJA" - Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jednotně, Aktivně.

Vzdělávací program má dvě základní priority - výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a přípravu žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, kde dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě a týdenní zimní pobyt s lyžemi. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Ve vztahu s rodiči je školou otevřenou, rodič může kdykoli do školy přijít a informovat se o studijních výsledcích svého dítěte. Nejméně 1x ročně mají rodiče možnost vyjádřit své názory na práci školy formou anonymních dotazníků.

13.09.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 10605 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7