Česky   English
Úřad městské části > Zdravé město a MA 21

Zápis z jednání „Obnova zeleně v ulici U letenské vodárny“

Termín jednání: 4. listopadu 2013, 16:00 – 17:00

Místo jednání: roh ulic U letenské vodárny a U Sparty

Zúčastnění:

 • městská část Praha 7: Josef Neuberg (zástupce starosty), Ing. Hana Horská (vedoucí odboru životního prostředí), Ing. Lucie Hrdinová (referentka ochrany přírody a krajiny), Ing. Lukáš Janů (koordinátor MA 21 environmentálního vzdělávání a výchovy)
 • 24 místních občanů (dle zápisové listiny)
 • moderátorka Kateřina Ptáčková

Cílem setkání bylo diskutovat projekt revitalizace dřevin a další zeleně v dané lokalitě. MČ připravila základní návrh, který se však v průběhu jednání ukázal jako ne zcela dostatečný. Z tohoto důvodu bylo v průběhu jednání domluveno, že na základě podnětů od občanů vypracuje MČ nový podrobnější návrh, který bude následně opět předmětem veřejné diskuse (veřejné setkání do konce letošního roku, vystavení návrhu na internetu, sběr připomínek e-mailem).

Shrnutí připomínek:

 • zeleně by mělo být v ulici co nejvíce, „zelené stěny“ jako obrana před hlukem a prachem
 • stromy kácet co nejméně, stávající stromy prořezat, pokud bude potřeba některé kácet z bezpečnostních důvodů, potom pouze nahradit kus za kus, případně vysadit stromů víc, než je jich teď
 • také stávající keře není třeba komplet nahrazovat, některé stačí prořezat, omladit, jako nové keře vysazovat keře kvetoucí
 • bez ohledu na typ vysázené zeleně je třeba především zajistit profesionální a pravidelnou péči a také úklid v ulici
 • předcházet rizikům krádeží a ničení (mechanická ochrana keřů před auty, výběr druhů neatraktivních pro zloděje, atd.)
 • třešeň v ulici je třeba prořezat, v současné chvíli tlačí strom na plot, který je pod ním
 • zachovat lípu před č. p. 78/80
 • před č. p. 90 není možné vysadit strom dle nákresu, protože je v místě vjezd do garáží
 • před č. p. 80 je nově zbudovaný vjezd do garáže
 • před č. p. 86 je trávník (ve špatném stavu), který zasahuje do vjezdu do garáže – ubrat, přidat jinde
 • před č. p. 82 zrušen zelený pruh a vytvořeno parkoviště
 • umístit do ulice alespoň jeden koš se sáčky na psí exkrementy
 • lavičky – většina přítomných se kloní spíše k tomu, lavičky do ulice neumísťovat, a to z toho důvodu, že se bojí, že lavičky přilákají bezdomovce a narkomany; část zúčastněných ale lavičky hájí a prosazuje pojetí prostoru jako obytného, v němž si budou moci děti bezpečně hrát, a bude se zde vytvářet společenství – možné řešit ve stádiu návrhu variantně
 • zvážit významnější změny směrem k obytné zóně (ověřit možnost umístění značky „obytná zóna), jaké by to mělo důsledky?), regulovat rychlost aut (využít různé pasivní zpomalovací prvky, pruhy, povrh vozovky, apod.)
 • vybudovat zelenou stěnu směrem ke Korunovační ulici
 • při tvorbě návrhu zohlednit aktuální vjezdy do garáží
 • rekonstrukci ulice by bylo vhodné realizovat ve vazbě na rekonstrukci vodárenské věže, zahradní části by spolu měly komunikovat, vhodné by bylo zajistit vstup do zahrady u vodárenské věže přímo z ulice U letenské vodárny (v tuhle chvíli je třeba složitě obcházet)

Během celé diskuse jsme se několikrát vrátili k zatížení ulice a jejích obyvatel blízkostí stadionu Sparty – během zápasů dochází k narušování veřejného pořádku, v ulici se objevuje řada močících fanoušku, po zápase zůstávají v ulici odpadky, obyvatelé si stěžovali na laxnost policistů. Část účastníků by uvítala, pokud by se po dobu zápasů uzavírala vstupní brána (asistence policie). Klub Sparty by podle některých měl přispívat na údržbu a úklid ulice.

Zapsala Kateřina Ptáčková
6. listopadu 2013

30.10.2014 - Administrátor P7 ; Přečteno: 3128 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7