Česky   English
Úřad městské části > Zóna placeného stání > Projekt zóny placeného stání

Projekt zóny placeného stání

Parkovací karty

Doba platnosti na parkovací kartě, kterou si vyzvednete po datu 1. 2. 2017  na výdejně MČ Praha 7, je uváděna vždy maximálně do 31.1.2018, a to z důvodu přechodu na nový systém parkovacích oprávnění.

Ke dni 31. 1. 2018 proto končí platnost všech papírových parkovacích karet vydávaných MČ Praha 7. Na rušenou papírovou parkovací kartu však automaticky navazuje virtuální parkovací oprávnění platné do doby Vámi zaplaceného parkování.

V čase od 1.2.2018 bude na území MČ Praha 7 fungovat nový systém zóny placeného parkování. Veškeré potřebné informace k novému systému najdete na www.parkujvklidu.cz 

 

Projekt zóny placeného stání je zpracován na základě odsouhlasené analýzy dopravy v klidu MČ P7 z roku 2003. Pro schválení  „Projektu“ je třeba se zaměřit na technickou stránku věci a rozhodnout tak, aby zóna placeného stání (dále jen ZPS) byla skutečnou regulací parkování.

Předložený Projekt zóny placeného stání na celém území MČ Praha 7 (dále jen ZPS) obsahuje rozdělení obvodu na oblasti, vymezení parkovacích stání pro krátkodobé a střednědobé stání,  pro abonenty (návštěvníci a firmy) a rezidenty (osoby s pobytem v zóně), umístění zásobovacích míst a vyhrazení míst pro osoby těžce tělesně postižené včetně návštěvníků s průkazy ZTP a ZTP/P a návrh svislého dopravního značení.

Rozdělení na oblasti v zóně:

Pro zavedení ZPS bylo navrženo rozdělení MČ Praha 7 do dvou oblastí, zatím pracovně nazvaných oblast Letná a oblast Holešovice. Hranice území je tvořena přirozenou linií, železniční tratí od Negrelliho viaduktu do ulice U výstaviště. Tato varianta znamená, že abonenti a rezidenti z jedné oblasti  by museli za parkování ve druhé  oblasti platit. Při zřízení pouze jedné oblasti pro celé území MČ by to nebylo nutné, ale zhorší se tím podmínky pro obyvatele v blízkosti intenzivněji navštěvovaných lokalit. Občané Prahy 7 při diskuzi v roce 2004 volili jednu oblast. Rozhodnutí Rady MČ Praha 7 obsažené v Usnesení č. 1/06 ze dne 3.1.2006 je shodné s názorem občanů, proto bude zóna s jednou oblastí pro horní i dolní Holešovice. Negativum tohoto rozhodnutí je, že se může výrazně zhoršit noční parkování v oblasti Letné, která má vyšší bytovou zástavbu. Jedna oblast je variantou pro občany bližší, dvě oblasti by byly z profesního hlediska zóny vhodnější.

Ze zpracovaného projektu vyplývá, že na území MČ Praha 7 je parkovací kapacita celkem 9 533 parkovacích míst a v následujícím  rozdělení:

 • 7 989 míst pro abonenty a rezidenty
 • 573 míst pro krátkodobé stání
 • 780 míst pro střednědobé stání
 • 17 zásobovacích míst
 • 75 míst pro specifické uživatelské kategorie (policie, sanitky, taxi ....)
 • 99 míst pro návštěvníky ZTP a ZTP/P.

Návrh umístění automatů:

Rozdělení komunikací oblast Letná – krátkodobé stání – oranžová zóna

1. krátkodobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod.

 • část ul. Ovenecká od ul. U akademie ke vchodu do Stromovky,
 • část ul. U akademie – od ulice Sochařské severní strana k ul. Ovenecké,
 • část ul.   Kamenická – východní strana od ul. Veletržní – U studánky
 • část ul. Dukelských hrdinů u křižovatky s nábř. Kpt. Jaroše,
 • Na ovčinách – parkoviště
 • Strossmayerovo nám. 6 – východní strana kolem SAZ (zdravotnické zařízení)

2. krátkodobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod. rozšířenou o so  8,00 – 12,00 hod.

 • Milady Horákové od ul. Letenského náměstí ke Strossmayerovu nám.
 • Strossmayerovo nám.
 • Heřmanova – severní vozovka u Veletržního paláce
 • Dukelských hrdinů v úseku Strossmayerovo nám. – Veletržní

3. krátkodobé parkování s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod. rozšířené o so -  ne 8,00 – 20,00 hod.

 • Dukelských hrdinů – východní strana v úseku Veletržní – Šimáčkova

 

Rozdělení komunikací oblast Letná – střednědobé stání – zelená zóna

1. Střednědobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 hod – 18,00 hod.

 • Nad Královskou oborou – parkoviště proti hale Sparty
 • U Sparty – západní část kolem stadionu Sparty
 • bezejmenná spojka od Strossmayerova náměstí na Bubenskou ulici
 • Heřmanova – jižní  část v úseku Janovského – Farského
 • Veletržní – severní část v úseku U smaltovny – Schnirchova

2. Střednědobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod. rozšířenou o so – ne 8,00 – 20,00 hod.

 • Kostelní ulice – oblast kolem NTM a zemědělského muzea od ul. U letenského sadu k Letenské pláni
 • část ulice Nad štolou od tunelu k ul. Letohradské
 • Letohradská severní strana kolem budovy Gymnázia a NZM k ul. Muzejní
 • Nad Královskou oborou – severní  část v úseku Čechova – Jana Zajíce
 • Strojnická – severní část od ul. Dukelských hrdinů ke vstupu na hřbitov
 • jižní část  proti hřbitovu
 • Dukelských hrdinů – západní část před budovou Policejního prezidia
 • ul. Za elektrárnou – západní část nad hotelem EXPO

 

Rozdělení komunikací oblast Holešovice – krátkodobé stání – oranžová zóna

1. krátkodobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod.

 • část U průhonu – jižní část v úseku od ul. Komunardů směrem k Osadní ulici
 • část U měšťanského pivovaru – jižní část v úseku od ul. Komunardů k Osadní ulici

2. krátkodobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod. rozšířené o so  8,00 – 12,00 hod.

 • ulice Komunardů
 • Ortenovo náměstí v jižní části
 • Jateční ulice

 

Rozdělení komunikací oblast Holešovice – krátkodobé stání – zelená zóna

1. střednědobé stání s provozní dobou po – pá 8,00 – 18,00 hod.

 • ul. U topíren
 • Na Maninách – západní část v úseku Jateční – Husarova
 • Tusarova – jižní část v úseku Na Maninách – Komunardů
 • Dělnická – jižní část v úseku Osadní – Argentinská
 • Přívozní – západní část v úseku Ortenovo náměstí – Jankovcova
 • U pergamenky  západní část v úseku Ortenovo nám. – Jankovcova
 • Jankovcova – severní část v úseku Argentinská – Plynární
 • Jablonského
 • U papírny
 • komunikace při vjezdu z Partyzánské ul. k Nádraží Holešovice.

Místa pro krátkodobé parkování byla zvolena v lokalitách s největší koncentrací obchodů a služeb. Místa pro střednědobé parkování byla zvolena u lokalit využívaných pro rekreaci, případně návštěvu sportovních a kulturních akcí. Před zpracováním definitivního projektu dopravního značení a osazení automatů je nutné posoudit rozsah těchto lokalit. To znamená jak počty parkovacích míst, tak i časový rozsah platnosti, které Usnesení R MČ P7 č. 1/06 ze dne 3.1.2006 stanovilo provoz parkovacích automatů v zóně jen v pracovní dny to je pondělí – pátek od  8 – 18 hodin. Účelem zřízení ZPS je v první řadě zlepšení podmínek pro občany trvale bydlící na území městské části, ale je nutné přihlížet i k tomu, že na provoz zóny jsou nutné finanční prostředky, které se získají právě z parkovacích automatů. Provoz parkovacích automatů je stanoven na pondělí až pátek od 8 – 18 hodin, potom, včetně sobot a nedělí, zde může parkovat každý, což není ekonomické a ani to nepřinese zlepšení pro obyvatele, neboť tato místa s parkovacími automaty  budou obsazena návštěvníky.  Pak je tedy vhodnější rozšířit provoz automatů i na soboty, případě neděle.   Ekonomická část ZPS je součástí zpracovaného projektu.

Provoz zóny:

Provoz ZPS v modré zóně bude v celém rozsahu přerušena v době od 6,00 – 8,00 hod. V této době je umožněno zásobování provozoven a vjezd všech návštěvníků. Kromě toho jsou v modré zóně vymezena zásobovací místa, kde v době od 8,00 – do 18,00 hod. bude možné zastavit a po dobu 15 minut provádět zásobování. Je možné zásobovací místa ponechat v časovém režimu 08-06 hodin, ale to se domníváme, že nebude vhodné, protože zásobování není déle jak do 18 hodin prováděno a pak by mohli na těchto místech stát rezidenti.  Třetí možností je zakoupení parkovací karty, která umožňuje parkování v modré zóně po dobu 2 hodin.

Navržené svislé dopravní značení, vymezující jednotlivé typy parkovacích stání a označení míst pro zásobování bude stejné pro všechny MČ, kde bude zóna zavedena a o definitivním znění textu rozhodne Magistrát hl. m. Prahy.

Dořešeno zatím není vodorovné dopravní značení, především není rozhodnuto o tom, zda bude v zóně vyhrazené pro rezidenty a abonenty vyznačeno modré vodorovné značení na vozovce. MČ Praha 7 požaduje vyznačení vodorovného dopravního značení v modré zóně, neboť je to pro občany vhodnější forma, ale definitivní rozhodnutí je opět na Magistrátu hl. m. Prahy.  Přesto je nutné názor MČ Praha 7 presentovaný Usnesením R MČ P7 č. 1/06 ze dne 3.1.2006 prosadit a  vyznačení vodorovného značení ve vozovce realizovat.

Zásobovací místa :

 • Heřmanova 40
 • J. Zajíce – u křižovatky s Korunovační
 • Šmeralova – před č. 6
 • Letenské nám. – u pošty
 • Letenské nám. – u vjezdu do Delvity
 • Ovenecká – u křižovatky s M. Horákové
 • Ovenecká – mezi Jirečkovou a Dobrovského
 • Kamenická – u křižovatky s Veletržní
 • Kamenická – u křižovatky s Letohradskou
 • Haškova – u křižovatky s Heřmanovou
 • Veverkova – u křižovatky s M. Horákové
 • M. Horákové – u křižovatky s Fr. Křížka
 • Janovského – u křižovatky s Pplk. Sochora
 • Janovského – u č. 50
 • Schnirchova – u křižovatky se Šimáčkovou
 • Schnirchova – u křižovatky s Veletržní
 • Schnirchova – u křižovatky se Šternberkovou
 • Strossmayerovo nám. – u budovy SAZ
 • Osadní – u křižovatky s U průhonu
 • Osadní – u křižovatky s Tovární
 • Tusarova – jižní větev
 • Komunardů – u Mountfieldu
 • Komunardů – u křižovatky s Dělnickou
 • Na Maninách – u křižovatky s Dělnickou
 • U průhonu – u křižovatky s Na Maninách
 • Přístavní – u křižovatky s V háji
 • Bubenské nábř. – u č. 10

Závěr I:

Doporučený systém dle názoru občanů byl presentovaný v  Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 1/2006  ze dne 3.1.2006, kde se jedná o :

Zvolit na území MČ Praha 7 variantu jedné oblasti Zóny placeného stání

Provoz automatů jen v pracovní dny od 8 – 18 hodin

Trvat na vyznačení modré zóny vodorovným dopravním značením ve vozovce pro lepší orientaci.

Ostatní je vyjádřeno v Projektu (zásobovací místa, přerušení zóny apod.)

Před odsouhlasením Projektu je připraveno veřejné projednání s občany, kteří budou seznámeni se systémem provozu ZPS Městskou částí Praha 7. Občané budou předkládat své námitky a požadavky, které budou následně projednány v Radě MČ Praha 7. Rada MČ Praha 7 oprávněné a podstatné námitky předá současně s Projektem k zapracování vybranému správci ZPS. Návrh vyhlášky je přílohou a bude se měnit pouze tam, kde Rada MČ Praha 7  a Zastupitelstvo MČ Praha 7 učiní změnu.

Závěr II:

Dojde-li k tomu, že hl.m. Praha  bude souhlasit s tím, aby parkovací karty vydávaly jednotlivé městské části, potom se Městská část Praha 7 k tomuto návrhu přikloní, protože bude mít větší kontrolu na tím, aby nedocházelo ke zneužití karet.

 

13.02.2017 - Administrátor P7 ; Přečteno: 15573 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7