Česky   English
Úřad městské části > Zóna placeného stání > Základní informace k parkovacím kartám

Základní informace k parkovacím kartám

Základní informace k parkovacím kartám

Jsem rezident a vlastním vozidlo (1200,- za 1. vozidlo, rezident nad 65 let 360,-)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7) 
 • velký technický průkaz (kde je žadatel vlastníkem), případně osvědčení o registraci vozidla nového typu (vydávaný po roce 2006)

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo, se kterým podnikám (1200,- za 1.vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7) 
 • velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem)

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo na úvěr (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel vlastníkem)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál úvěrové smlouvy

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo na finanční leasing (1200  ,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel uveden jako provozovatel)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy

 

Jsem rezident a vlastním vozidlo na operativní leasing (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní kartu)

 

Jsem rezident a mám vozidlo pronajato z autopůjčovny (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČ (v případě zapsání RČ se dokládá platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím)
 • pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání 1 volnou živnost)

 

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ – včetně případných pronájmů a leasingových smluv

(1.    PK se vydává pouze na ½ roku, prodloužení možno už na rok)

 

Jsem rezident, člen orgánu práv.  osoby (jednatel) a využívám vozidlo pro soukromé účely  (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případě vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ – včetně případných pronájmů a leasingových smluv

(1.    PK se vydává pouze na ½ roku, prodloužení možno už na rok)

 

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele pouze pro služební účely 7 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti….
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem)

 

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • originál technického průkazu
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců

(1.    PK se vydává pouze na ½ roku, prodloužení možno už na rok)

 

Jsem abonent a v Praze 7 vlastním nemovitost (7 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem), ostatní se řídí pravidly uvedenými výše

 

Firma sídlící v Praze 7 (7 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), (v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím)
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží se originál úvěrové / leasingové smlouvy a kopie velkého tech. průkazu

 

Firma má provozovnu v Praze 7 (7 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba  silniční daně za minulý rok
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

 

Jsem OSVČ a v Praze 7 mám provozovnu (7 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani)
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

 

Rezident - držitel průkazu ZTP, ZTP–P má nárok na parkovací kartu za sníženou cenu 360,- Kč/1 rok,  po předložení dokladů uvedených v případech výše a kartičky ZTP, ZTP-P.

 

Vozidlo se zakoupenou kartou je v servise, mám zapůjčen náhradní vůz (1 100,-)

 • občanský průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla zapůjčeného vozidla (malý technický průkaz)
 • originál zakázkový list ze servisu, nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy
 • originál smlouva o zapůjčení náhradního vozidla, v případě využívání svého druhého vozu, či zapůjčení v rámci rodiny / přátel postačí prohlášení, že v době opravy bude klient využívat daný vůz

Parkovací karta se vydává pouze na 14 dní, prodloužení je možné po doložení potvrzení o prodloužení doby opravy.

Za krátkodobou kartu se složí záloha 1000,- pro 1. vozidlo, 2000,- pro druhé vozidlo, 3000,- pro 3. vozidlo vratnou ihned po vrácení této provizorní karty. Nebude-li karta do 6 měsíců vrácena výdejně, záloha PROPADÁ.

 

Parkovací karty pro řemeslníky

 • parkovací karty pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka…)
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • karta se vydává bez SPZ – na kartě je uvedeno jméno živnostníka či název firmy

 roční

 za první a další vozidlo

30 000,-Kč

 pololetní

 za první a další vozidlo

17 000,-Kč

 čtvrtletní

 za první a další vozidlo

  8 500,-Kč

 měsíční

 za první a další vozidlo

  3 000,-Kč

 týdenní

 za první a další vozidlo

     800,-Kč

 

 

 

 

Výdej parkovacích karet probíhá v souladu s METODIKOU vydanou MHMP.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte:

Telefony: 220 144 265, 220 144 266, 233 376 738, 739 409 031, 606 310 892

E- mail:  BrazovaH@p7.mepnet.czKvetonovaP@p7.mepnet.cz

Pondělí    7.30 – 12.30    13.30 – 18.00

Úterý        7.30 – 11.30       12.30 – 15.00

Středa      7.30 – 12.30        13.30 – 18.00

Úterý        7.30 – 11.30       12.30 – 15.00

Pátek        7.30 – 11.30       12.00 – 14.00

 

V případě, že bude parkovací kartu vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC, která nemusí mít ověřený podpis zmocnitele. Pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele (občanský průkaz, platný pas)

31.01.2018 - Administrátor P7 ; Přečteno: 27553 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7