Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2013

Městská část Praha 7 dokončila rozsáhlou rekonstrukci MŠ Na Výšinách

Městská část Praha 7 dnes slavnostně zakončila rozsáhlou rekonstrukci Mateřské školy Na Výšinách. V rámci stavebních prací, které zde probíhaly v několika etapách od února loňského roku, došlo ke kompletnímu zateplení obou pavilonů, včetně výměny oken či rekonstrukci střechy. S ohledem na špatný stav některých částí objektů byly provedeny další nutné rekonstrukce. 

„Zateplení Mateřské školy Na Výšinách představovalo jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v oblasti školství v loňském roce. Během stavebních prací jsme však narazili na problémy, které bylo třeba operativně řešit. Jednalo se například o nevyhovující stav některých konstrukcí, nesoudržnost omítek či výškové nerovnosti mezi jednotlivými plochami. Díky tomu jsme byli nuceni stavební práce posunout až do letošního roku. Rád bych touto cestou poděkoval všem rodičům i zaměstnancům školky za trpělivost a pochopení a jsem přesvědčen, že tato rozsáhlá rekonstrukce zajistí příjemné a bezproblémové užívání školky do dalších let,“ uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský

V rámci zateplení objektu MŠ Na Výšinách došlo k rekonstrukci střechy a fasád u pavilonu s třídami i technického pavilonu školky. Rovněž byla realizována výměna všech oken.

V průběhu prací byli zároveň rekonstruovány některé nevyhovující konstrukční prvky. V učebním pavilonu došlo díky zrušení nevyužívaných lodžií k rozšíření a optimalizaci prostoru ve třídách. Při rekonstrukci fasády učebního pavilonu byla zjištěna nesoudržnost a špatná kvalita stávajících omítek. Nevyhovující omítka byla nahrazena novou jádrovou omítkou. Zároveň byl proveden antigrafitový nátěr uliční fasády.

Obrázek bez popisku

V technickém pavilonu byla provedena rekonstrukce slaboproudých rozvodů. Po vybourání dělících zdí na východní a západní straně pavilonu byly zjištěny velké výškové nerovnosti mezi jednotlivými podlahovými plochami. V návaznosti na jejich srovnání byla poškozená dlažba nahrazena novou zámkovou dlažbou. 

Mateřská škola využívá  prostor v zastřešeném atriu  pro vystavování  dětských výtvarných prací. Zde bude vytvořena výstavní plocha instalací nových nástěnek.

Kompletní náklady na tento projekt činily 31,2 mil. Kč. Z toho bude 4,8 mil. Kč pokryto dotací ze Státního fondu životního prostředí.

 

21.06.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2288 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7