Česky   English
O Praze 7 > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy 2013

Rada MČ Praha 7 schválila výrazné omezení hazardu na svém území

Problematika heren a podniků s výherními hracími přístroji v Praze 7 by měla v brzké době doznat citelného zlepšení. Hlavní město Praha připravuje novou obecně závaznou vyhlášku, jejímž cílem je omezovat místa, kde jsou provozovány loterie, minimalizovat průvodní negativní jevy spojené s hazardem a přesně vymezit pravidla, kterými se jednotlivé městské části musí řídit. MČ Praha 7 chce této příležitosti využít k zásadnímu omezení hazardu na svém území. Ze stávajícího počtu 50 provozoven sedmá městská část navrhuje zrušit 34.  

„Je zřejmé, že s výskytem heren v obci je často spojena řada negativních jevů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Jsme proto přesvědčeni, že je nezbytné hazard systematicky regulovat. Praha 7 k tomuto kroku přistupovala již v minulých letech. K nejvýraznějšímu dosavadnímu snížení počtu heren na našem území došlo loni, kdy zde bylo zrušeno 25 provozoven z celkových 75. Zároveň se nám u heren, které byly zachovány, podařilo z větší části odstranit neonové poutače a další výrazné reklamy propagující hazard,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Marek Ječmének.

Připravovaná obecně závazná vyhláška stanovuje nová pravidla regulace hazardu na území hl. m. Prahy. Nadále by měly být hazardní hry provozovány pouze v hernách a kasinech, na které jsou kladeny vyšší standardy a podléhají přísné kontrole. Skončit by měly veškeré výherní hrací přístroje v restauračních zařízeních. V místech, kde budou herny povoleny, musí být dlouhodobě dodržován veřejný pořádek a nesmí zde docházet ke zvýšenému výskytu trestné činnosti. Tato místa by se zároveň neměla nacházet v blízkosti škol, zařízení zdravotní a sociální péče, státních institucí, orgánů veřejné správy apod.   

Na základě těchto pravidel Praha 7 navrhuje zrušení 34 míst, kde jsou provozovány výherní hrací přístroje a další hazardní hry.

Z navrženého počtu nevyhovuje 21 míst jednotným pravidlům hl. m. Prahy. Další provozovny by měly být vyřazeny s ohledem na koncepci Prahy 7, jejímž cílem je v maximální možné míře zabránit negativním vlivům provozoven na děti a mládež. Dotčené provozovny se především nacházejí v blízkosti zastávek MHD, které jsou komunikačními uzly pro děti dojíždějící do škol na území Prahy 7.

„Většinový názor zastupitelů sedmé městské části je v současnosti takový, že bychom měli pokračovat ve výrazné a zároveň koncepční regulaci hazardu. Jsme přesvědčeni, že by pro herny měla být vyhrazena pouze určitá místa, kde především nedochází k častému výskytu dětí. Postupná regulace by pak časem měla vést k dalšímu úbytku hazardu na našem území. Okamžitá nulová tolerance však v této chvíli širší podporu mezi zastupiteli nemá. Plošné zrušení hazardu by velmi pravděpodobně mělo za důsledek vznik černých heren, o kterých by nikdo neměl přehled a nad kterými by nebyla žádná kontrola. Takový krok by mohl vést k eskalaci negativních jevů a zhoršení bezpečnostní situace na našem území. Praha 7 se podle policejních analýz dlouhodobě drží na špici bezpečnosti mezi pražskými městskými částmi. Pevně věříme, že nám koncepční přístup k regulaci hazardu pomůže tento stav udržet či dále zlepšovat,“ doplnil starosta Marek Ječmének

 

10.06.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 2551 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7