Česky   English

Základní Umělecká Škola

Obrázek bez popisku

Základní umělecká škola Praha 7

Adresa: Šimáčkova 1452/16, 170 00, Praha 7

Ředitelka

PhDr. Jana Mazánková

220 876 945

Zástupci ředitelky

Mgr. Markéta Džuneva

220 806 848

PhDr. Jan Pirner 220 877 504

Vedoucí kanceláře sborového zpěvu

Alena Vogelová

220 877 504

Hospodářka

Bc. Barbora Zannerová

220 875 863

Web: www.zuspraha7.cz

Email: zus.simackova@seznam.cz

Škola poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech,
a také připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

  • V hudebním oboru: se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové – mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd. Škola po mnoho let organizuje i výuku jazzové interpretace a základů skladby.
  • Ve výtvarném oboru: studium zahrnuje zvládnutí všech výtvarných technik. Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, enkaustice, vitráži, kombinovaným technikám aj.
  • V tanečním oboru: žáci se seznámí s principy zdravého držení těla a pohybu. Základy klasické taneční techniky i současného tance dovolí dětem rozvíjet jejich přirozené fyzické dispozice. Hravou formou budou žáci vedeni k vlastnímu pohybovému vyjádření, fantazii a tvorbě.
  • literárně-dramatický obor - studium je zaměřeno na rozvoj dramatických, pohybových, mluvních a přednesových schopností. Žáci se učí vzájemně si naslouchat a společně se účastnit dramatické hry.
12.9.2012 - Administrátor P7 ; Přečteno: 9513 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7