Česky   English

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Veřejná vyhláška - Suková Iveta

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj

Na základě ustanovení § 49 zák.č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, touto veřejnou vyhláškou uložení nedoručené písemnosti, týkající se daňové exekuce

Jméno a příjmení adresáta: SUKOVÁ IVETA

Rok narození:  1959

Adresa, na níž bylo doručováno: JANA ZAJÍCE 946/4,170 00 PRAHA 7

Důvod doručování veřejnou vyhláškou: adresát se nezdržuje v místě trvalého pobytu a není známo místo jeho současného pobytu

Písemnost č.j. VZP-12-00965137-S8D7 ze dne 12.12.2012 je uložena v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Regionální pobočky Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Cyrila Boudy 115, 272 01 Kladno, v kanceláři č. dv. 208.

Uvedenou písemnost si adresát může vyzvednout v úředních hodinách:
pondělí, středa    8.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek    8.00 - 14.00

Nebude-li výše uvedená písemnost vyzvednuta do 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, za den doručení.

V Kladně dne: 28.3.2013

Jitka Špičková
vedoucí referátu daňových exekucí

Regionální pobočky Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

 

2.4.2013 - Administrátor P7 ; Přečteno: 776 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7